దేశాల జాబితా – తలసరి కాఫీ వినియోగం

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
వివిధ దేశాలలో సంవత్సరానికి తలసరి కాఫీ వినియోగం

వివిధ దేశాలలో సంవత్సరానికి తలసరి కాఫీ వినియోగం (List of countries by coffee consumption per capita) ఈ జాబితాలో ఇవ్వబడింది. ఇది 2003నాటి గణాంకాల ఆధారంగా తయారు చేయబడింది [1].


 1.  Finland 11.4 కిలో గ్రాములు
 2.  Aruba 9.2 కిలో గ్రాములు
 3.  Iceland 9.1 కిలో గ్రాములు
 4.  Norway 9 కిలో గ్రాములు
 5.  Denmark 8.1 కిలో గ్రాములు
 6.  Sweden 7.9 కిలో గ్రాములు
 7.  Bermuda 7.5కిలో గ్రాములు
 8.   Switzerland 7.4 కిలో గ్రాములు
 9.  Netherlands 6.8 కిలో గ్రాములు
 10.  Germany 6.6 కిలో గ్రాములు
 11.  Italy 5.7 కిలో గ్రాములు
 12.  Slovenia 5.6 కిలో గ్రాములు
 13.  Austria 5.5 కిలో గ్రాములు
 14.  France 5.4 కిలో గ్రాములు
 15.  Malta 5.1 కిలో గ్రాములు
 16.  Belgium 5 కిలో గ్రాములు
 17.  Croatia 5 కిలో గ్రాములు
 18.  Lebanon 4.9 కిలో గ్రాములు
 19.  Brazil 4.7 కిలో గ్రాములు
 20.  Latvia 4.4 కిలో గ్రాములు
 21.  Portugal 4.3 కిలో గ్రాములు
 22.  United States 4.2 కిలో గ్రాములు
 23.  Brunei 4.1 కిలో గ్రాములు
 24.  Canada 4 కిలో గ్రాములు
 25.  Cyprus 4 కిలో గ్రాములు
 26.  Spain 4 కిలో గ్రాములు
 27.  Costa Rica 3.9 కిలో గ్రాములు
 28.  Israel 3.8 కిలో గ్రాములు
 29.  Macedonia 3.7 కిలో గ్రాములు
 30.  Hungary 3.5 కిలో గ్రాములు
 31.  New Zealand 3.5 కిలో గ్రాములు
 32.  Algeria 3.3 కిలో గ్రాములు
 33.  Lithuania 3.3 కిలో గ్రాములు
 34.  Poland 3.3 కిలో గ్రాములు
 35.  Japan 3.2 కిలో గ్రాములు
 36.  Bosnia and Herzegovina 3 కిలో గ్రాములు
 37.  Bulgaria 3 కిలో గ్రాములు
 38.  Armenia 2.9 కిలో గ్రాములు
 39.  Bahamas 2.9 కిలో గ్రాములు
 40.  British Virgin Islands 2.9 కిలో గ్రాములు
 41.  Cayman Islands 2.8 కిలో గ్రాములు
 42.  Australia 2.7 కిలో గ్రాములు
 43.  Ireland 2.3 కిలో గ్రాములు
 44.  United Kingdom 2.2 కిలో గ్రాములు
 45.  Romania 2.1 కిలో గ్రాములు
 46.  Honduras 1.7 కిలో గ్రాములు
 47.  Uruguay 1.7 కిలో గ్రాములు
 48.  South Korea 1.7 కిలో గ్రాములు
 49.  Jordan 1.6 కిలో గ్రాములు
 50.  Venezuela 1.6 కిలో గ్రాములు
 51.  Ethiopia 1.5 కిలో గ్రాములు
 52.  Guatemala 1.5 కిలో గ్రాములు
 53.  Saint Lucia 1.5 కిలో గ్రాములు
 54.  Oman 1.5 కిలో గ్రాములు
 55.  Albania 1.4 కిలో గ్రాములు
 56.  El Salvador 1.4 కిలో గ్రాములు
 57.  Kuwait 1.4 కిలో గ్రాములు
 58.  Russia 1.4 కిలో గ్రాములు
మూలము[మార్చు]

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]


మూస:Lists of countries