దస్త్రాల జాబితా

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

ఈ ప్రత్యేక పేజీ, ఎక్కించిన ఫైళ్ళన్నిటినీ చూపిస్తుంది.

దస్త్రాల జాబితా
 
మొదటి పేజీ
ముందరి పేజీ
చివరి పేజీ
తేదీ పేరు నఖచిత్రం పరిమాణం వాడుకరి వివరణ
06:34, 25 అక్టోబరు 2014 కీసరగుట్ట జైనవిగ్రహాలు.jpg (దస్త్రం) 51 KB Katta Srinivasa Rao ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ముద్రితమైన ఉచిత మూలంనుండి ఒక ఫైల్
18:17, 24 అక్టోబరు 2014 మొదటి పురస్కారం.jpg (దస్త్రం) 90 KB Pranayraj1985 రొట్టమాకురేవు కవితా పురస్కారం
15:11, 24 అక్టోబరు 2014 Karthikeya poster.jpg (దస్త్రం) 184 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని ముఖచిత్ర భాగము
12:05, 24 అక్టోబరు 2014 BhumaAkhilaPriya.jpg (దస్త్రం) 8 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
17:53, 23 అక్టోబరు 2014 Jagannadha panditarayalu works list.tif (దస్త్రం) 37 KB Pavan santhosh.s ఇది 1935లో ప్రచురితమైనది. దీనిలో జగన్నాథ పండితరాయల గ్రంథాల వివరాలు ఉన్నాయి.
07:31, 23 అక్టోబరు 2014 Pooja poster.jpg (దస్త్రం) 24 KB Pavanjandhyala ఇది ఒక సినిమా పోస్టర్
10:15, 22 అక్టోబరు 2014 సమర్థ- రామదాసు-పై-పుస్తకం.tif (దస్త్రం) 17 KB Katta Srinivasa Rao ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ముద్రితమైన ఉచిత మూలంనుండి ఒక ఫైల్
08:44, 22 అక్టోబరు 2014 Felicitation PV Sastry.jpg (దస్త్రం) 134 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
14:54, 20 అక్టోబరు 2014 Enumula Savitridevi.jpg (దస్త్రం) 23 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
12:41, 19 అక్టోబరు 2014 Amta.JPG (దస్త్రం) 208 KB Palagiri వ్యాసంలో వాడుటకు
03:25, 17 అక్టోబరు 2014 విద్వాన్ విశ్వం.jpeg (దస్త్రం) 20 KB స్వరలాసిక ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
11:49, 16 అక్టోబరు 2014 Stanapathi Rukminamma.jpg (దస్త్రం) 23 KB Katta Srinivasa Rao ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ముద్రితమైన ఉచిత మూలంనుండి ఒక ఫైల్
16:33, 15 అక్టోబరు 2014 Oka Laila Kosam.jpg (దస్త్రం) 650 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని ముఖచిత్ర భాగము
09:45, 13 అక్టోబరు 2014 కలివి పొదలు.jpg (దస్త్రం) 57 KB Katta Srinivasa Rao ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ముద్రితమైన ఉచిత మూలంనుండి ఒక ఫైల్
09:34, 13 అక్టోబరు 2014 కలివికోడివిస్తరణ.jpg (దస్త్రం) 38 KB Katta Srinivasa Rao ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ముద్రితమైన ఉచిత మూలంనుండి ఒక ఫైల్
14:54, 12 అక్టోబరు 2014 Bharati cover page-feb.66.tif (దస్త్రం) 22 KB Pavan santhosh.s ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని ముఖచిత్ర భాగము
11:55, 12 అక్టోబరు 2014 Korada ramakrishnayya signature.png (దస్త్రం) 7 KB Pavan santhosh.s ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
10:35, 11 అక్టోబరు 2014 Agriculture logo.jpg (దస్త్రం) 71 KB M.B raju  
16:52, 9 అక్టోబరు 2014 రాజశేఖర విలాసము ముఖచిత్రం.jpeg (దస్త్రం) 17 KB స్వరలాసిక ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- పాత సార్వజనీయమైన కృతి
03:03, 9 అక్టోబరు 2014 బెళ్లూరి.jpeg (దస్త్రం) 17 KB స్వరలాసిక ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
23:31, 8 అక్టోబరు 2014 తపోవనము కవర్ పేజీ.jpeg (దస్త్రం) 15 KB స్వరలాసిక ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని ముఖచిత్ర భాగము
09:54, 8 అక్టోబరు 2014 Veda Archana Sastry.jpg (దస్త్రం) 10 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
10:48, 1 అక్టోబరు 2014 Govindudu Andarivadele poster.jpg (దస్త్రం) 37 KB Pavanjandhyala సినిమా విడుదల పోస్టర్
12:50, 28 సెప్టెంబరు 2014 Laukyam 2014 Telugu Movie Poster.jpg (దస్త్రం) 12 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని ముఖచిత్ర భాగము
01:03, 27 సెప్టెంబరు 2014 Azeez Belgaumi Delhi conference.jpg (దస్త్రం) 41 KB అహ్మద్ నిసార్ క్రుతిదారుడు, ఈ చిత్రాన్ని వాడుకోవడానికి ఇమెయిల్ ద్వారా అనుమతి ఇచ్చాడు.
01:01, 27 సెప్టెంబరు 2014 Azeez Belgaumi Christ University Blore.jpg (దస్త్రం) 49 KB అహ్మద్ నిసార్ క్రుతిదారుడు, ఈ చిత్రాన్ని వాడుకోవడానికి ఇమెయిల్ ద్వారా అనుమతి ఇచ్చాడు.
00:58, 27 సెప్టెంబరు 2014 Azeez Belgaumi at Nagpur.JPG (దస్త్రం) 2.17 MB అహ్మద్ నిసార్ క్రుతిదారుడు, ఈ చిత్రాన్ని వాడుకోవడానికి ఇమెయిల్ ద్వారా అనుమతి ఇచ్చాడు.
00:55, 27 సెప్టెంబరు 2014 Azeez Belgaumi Audio CD.JPG (దస్త్రం) 72 KB అహ్మద్ నిసార్ క్రుతిదారుడు, ఈ చిత్రాన్ని వాడుకోవడానికి ఇమెయిల్ ద్వారా అనుమతి ఇచ్చాడు.
00:49, 27 సెప్టెంబరు 2014 Azeez Belgaumi at Bangalore.JPG (దస్త్రం) 138 KB అహ్మద్ నిసార్ క్రుతిదారుడు, ఈ చిత్రాన్ని వాడుకోవడానికి ఇమెయిల్ ద్వారా అనుమతి ఇచ్చాడు.
00:46, 27 సెప్టెంబరు 2014 Azeez Belgaumi at Andaman.jpg (దస్త్రం) 64 KB అహ్మద్ నిసార్ క్రుతిదారుడు, ఈ చిత్రాన్ని వాడుకోవడానికి ఇమెయిల్ ద్వారా అనుమతి ఇచ్చాడు.
00:45, 27 సెప్టెంబరు 2014 Azeez Belgaumi AIR Portblair.JPG (దస్త్రం) 2.9 MB అహ్మద్ నిసార్ క్రుతిదారుడు, ఈ చిత్రాన్ని వాడుకోవడానికి ఇమెయిల్ ద్వారా అనుమతి ఇచ్చాడు.
00:29, 27 సెప్టెంబరు 2014 Azeez Belgaumi - Mangalore.jpg (దస్త్రం) 47 KB అహ్మద్ నిసార్ క్రుతిదారుడు, ఈ చిత్రాన్ని వాడుకోవడానికి ఇమెయిల్ ద్వారా అనుమతి ఇచ్చాడు.
17:42, 24 సెప్టెంబరు 2014 కోగిరజైసీతారామ్‌.jpeg (దస్త్రం) 17 KB స్వరలాసిక ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
08:29, 24 సెప్టెంబరు 2014 Gunnam Gangaraju .jpg (దస్త్రం) 9 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
13:53, 23 సెప్టెంబరు 2014 Maharaja's College Logo.PNG (దస్త్రం) 333 KB Kvr.lohith == Summary == {{Non-free use rationale logo| Article = మహారాజా కళాశాల, విజయనగరం | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website...
13:12, 23 సెప్టెంబరు 2014 Rabhasa poster.jpg (దస్త్రం) 25 KB Pavanjandhyala మరింత క్లారిటీ కలది
11:32, 22 సెప్టెంబరు 2014 IMG 20140922 100041.jpg (దస్త్రం) 1.7 MB విశ్వనాధ్.బి.కె. ఇది ఒక పుస్తకంలోని ఒక పేజీలో కొంత భాగం
09:22, 22 సెప్టెంబరు 2014 Shruti Haasan in Aagadu.jpg (దస్త్రం) 31 KB Pavanjandhyala {{Information |Description = {{te|ఆగడు సినిమాలోని ఐటెం పాటలో మహేష్ బాబు, శ్రుతి హాసన్}} |Source = http://www.gulte.com/movienews/30804/Shruti-Haasans-Wrong-Choice |Da...
08:59, 22 సెప్టెంబరు 2014 Aagadu poster.jpg (దస్త్రం) 35 KB Pavanjandhyala సినిమా విడుదల పోస్టర్
17:13, 20 సెప్టెంబరు 2014 Peddannayya Movie Poster.jpg (దస్త్రం) 15 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని ముఖచిత్ర భాగము
13:46, 20 సెప్టెంబరు 2014 Samara spiralovity minaret.jpg (దస్త్రం) 40 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ముద్రితమైన ఉచిత మూలంనుండి ఒక ఫైల్
21:05, 18 సెప్టెంబరు 2014 వి.బి.రాజేంద్రప్రసాద్.jpg (దస్త్రం) 18 KB Pranayraj1985  
20:11, 18 సెప్టెంబరు 2014 అనితా చౌదరి.jpg (దస్త్రం) 21 KB Pranayraj1985  
19:07, 18 సెప్టెంబరు 2014 ఎన్.శంకర్.jpg (దస్త్రం) 44 KB Pranayraj1985  
17:18, 16 సెప్టెంబరు 2014 YRK.JPG (దస్త్రం) 383 KB PAPA RAO KVSKS  
16:50, 15 సెప్టెంబరు 2014 Ksr das directore.jpg (దస్త్రం) 38 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
02:52, 15 సెప్టెంబరు 2014 యనమల రామకృష్ణుడు.JPG (దస్త్రం) 155 KB PAPA RAO KVSKS  
02:26, 15 సెప్టెంబరు 2014 Khairatabad vinayakudu 2014.jpg (దస్త్రం) 154 KB PAPA RAO KVSKS  
13:53, 14 సెప్టెంబరు 2014 Jayamalini Actress.jpg (దస్త్రం) 45 KB సుల్తాన్ ఖాదర్ ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు- ఉచితం కాని కృతి, చర్చ లక్ష్యమైనందున
20:28, 13 సెప్టెంబరు 2014 Chakali Ilamma.jpg (దస్త్రం) 35 KB Pranayraj1985 చాకలి ఐలమ్మ
మొదటి పేజీ
ముందరి పేజీ
చివరి పేజీ