మేళకర్త రాగాలు

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

వ్యాసముల క్రమము
Tyagaraja.jpg

భారతీయ సంగీతము

సాంప్రదాయక సంగీతం

కర్ణాటక సంగీతము  · హిందుస్థానీ సంగీతము
భారత ఫోక్ సంగీతం  · తుమ్రి · దాద్రా · గజల్ · ఖవ్వాలీ
చైతీ · కజ్రీ · సూఫీ

ఆధునిక సంగీతము

భాంగ్రా · చలన చిత్ర సంగీతము
పాప్ సంగీతం · రాక్ సంగీతం · బ్లూస్ సంగీతం
 · జజ్ సంగీతం · ట్రాన్స్ సంగీతం

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విధ్వాంసులు

హిందుస్థానీ సంగీత విధ్వాంసులు
కర్ణాటక సంగీత విధ్వాంసులు

గాయకులు

హిందుస్థానీ సంగీత గాయకులు
హిందుస్థానీ సంగీత గాయకులు

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాద్యపరికరాల జాబితా
సంగీత వాయిద్యాలు

భావనలు

రాగము · తాళము · పల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన
మేళకర్త రాగాలు · కటపయాది సంఖ్య
జానపదము

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము
గ్రామఫోను · రేడియో

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము
కర్ణాటక సంగీతము

మేళకర్త రాగాలు లేదా సంపూర్ణ రాగాలు లేదా జనక రాగాలు మొత్తం 72 ఉన్నాయి. అనంతమైన జన్య రాగాలు ఈ మేళకర్త రాగాల నుండే జనించాయి. ఇవి దక్షిణ భారత శాస్త్రీయ సంగీతానికి ప్రాథమిక రాగాలు. ఉత్తరభారత శాస్త్రీయ సంగీతం(హిందుస్తానీ సాంప్రదాయం)లో ఠాట్ ఈ మేళకర్తకు సమానకం.

మేళకర్త రాగాల జాబితా[మార్చు]

 1. కనకాంగి రాగం
 2. రత్నాంగి రాగం
 3. గానమూర్తి రాగం
 4. వనస్పతి రాగం
 5. మానవతి రాగం
 6. తానరూపి రాగం
 7. సేనావతి రాగం
 8. హనుమతోడి రాగం
 9. ధేనుక రాగం
 10. నాటకప్రియ రాగం
 11. కోకిలప్రియ రాగం
 12. రూపవతి రాగం
 13. గాయకప్రియం రాగం
 14. వకుళాభరణం రాగం
 15. మాయామాళవగౌళ రాగం
 16. చక్రవాకం రాగం
 17. సూర్యకాంతం రాగం
 18. హటకాంబరి రాగం
 19. ఝంకారధ్వని రాగం
 20. నటభైరవి రాగం
 21. కీరవాణి రాగం
 22. ఖరహరప్రియ రాగం
 23. గౌరీమనోహరి రాగం
 24. వరుణప్రియ రాగం
 25. మారరంజని రాగం
 26. చారుకేశి రాగం
 27. సరసాంగి రాగం
 28. హరికాంభోజి రాగం
 29. ధీరశంకరాభరణం రాగం
 30. నాగానందిని రాగం
 31. యాగప్రియ రాగం
 32. రాగవర్ధని రాగం
 33. గాంగేయభూషిణి రాగం
 34. వాగధీశ్వరి రాగం
 35. శూలిని రాగం
 36. చలనాట రాగం
 37. సాలగం రాగం
 38. జలార్ణవం రాగం
 39. ఝాలవరాళి రాగం
 40. నవనీతం రాగం
 41. పావని రాగం
 42. రఘుప్రియ రాగం
 43. గవాంబోధి రాగం
 44. భవప్రియ రాగం
 45. శుభపంతువరాళి రాగం
 46. షడ్వితమార్గిణి రాగం
 47. సువర్ణాంగి రాగం
 48. దివ్యమణి రాగం
 49. ధవళాంబరి రాగం
 50. నామనారాయణి రాగం
 51. కామవర్ధిని రాగం
 52. రామప్రియ రాగం
 53. గమనశ్రమ రాగం
 54. విశ్వంభరి రాగం
 55. శ్యామలాంగి రాగం
 56. షణ్ముఖప్రియ రాగం
 57. సింహేంద్రమధ్యమ రాగం
 58. హేమవతి రాగం
 59. ధర్మవతి రాగం
 60. నీతిమతి రాగం
 61. కాంతామణి రాగం
 62. రిషభప్రియ రాగం
 63. లతాంగి రాగం
 64. వాచస్పతి రాగం
 65. మేచకళ్యాణి రాగం
 66. చిత్రాంబరి రాగం
 67. సుచరిత్ర రాగం
 68. జ్యోతిస్వరూపిణి రాగం
 69. ధాతువర్ధిని రాగం
 70. నాసికాభూషిణి రాగం
 71. కోసలము రాగం
 72. రసికప్రియ రాగం

మేళకర్త రాగ నిబంధనలు[మార్చు]

ఈ కింద తెలిపిన గుణాలుంటేనే ఒక రాగాన్ని మేళకర్త రాగమనవచ్చును:

 • ఆ రాగం సంపూర్ణ రాగమవాలి - అందులో సప్త స్వరాలన్నీ ఉండాలి.
 • ఆ రాగం క్రమసంపూర్ణ రాగమవాలి - అందులోని స్వరాలు ముందూ వెనుక కాకుండా ఆరోహణ స-రి-గ-మ-ప-ధ-ని అనే క్రమంలోనే ఉండాలి.
 • రాగంలో పై షడ్జమం ఉండాలి
 • ఆరోహణ అవరోహణలలో స్వరాలు మార కూడదు.

మేళకర్త రాగాల పట్టిక[మార్చు]

72 మేళకర్త రాగాలను శుద్ధ మధ్యమం ఇంకా ప్రతి మధ్యమం అనే రెండు రాగసమూహాలుగా విభజించవచ్చు. శుద్ధ మధ్యమం లోని మ1 ని మ2 తో మార్పు చేస్తే అది ప్రతి మధ్యమమౌతుంది. [1]

'మేళకర్త రాగములు'
'శుద్ధ మధ్యమం' 'ప్రతి మధ్యమం'
No. Raga Scale No. Raga Scale
1.ఇందు చక్రం 7. ఋషి చక్రం
1 కనకాంగి స రి111 ప ధ1 ని1 స' 37 సాలగం స రి112 ప ధ1 ని1 స'
2 రత్నాంగి స రి1 G1 M1 P D1 N2 S' 38 జలార్ణవం S R1 G1 M2 P D1 N2 S'
3 గానమూర్తి S R1 G1 M1 P D1 N3 S' 39 ఝాలవరాళి S R1 G1 M2 P D1 N3 S'
4 వనస్పతి S R1 G1 M1 P D2 N2 S' 40 నవనీతం S R1 G1 M2 P D2 N2 S'
5 మానవతి S R1 G1 M1 P D2 N3 S' 41 పావని S R1 G1 M2 P D2 N3 S'
6 తానరూపి S R1 G1 M1 P D3 N3 S' 42 రఘుప్రియ S R1 G1 M2 P D3 N3 S'
2. నేత్ర చక్రం 8. వసు చక్రం
7 సేనావతి S R1 G2 M1 P D1 N1 S' 43 గవాంబోధి S R1 G2 M2 P D1 N1 S'
8 హనుమతోడి S R1 G2 M1 P D1 N2 S' 44 భవప్రియ S R1 G2 M2 P D1 N2 S'
9 ధేనుక S R1 G2 M1 P D1 N3 S' 45 శుభపంతువరాళి S R1 G2 M2 P D1 N3 S'
10 నాటకప్రియ S R1 G2 M1 P D2 N2 S' 46 షడ్విధమార్గిణి S R1 G2 M2 P D2 N2 S'
11 కోకిలప్రియ S R1 G2 M1 P D2 N3 S' 47 సువర్ణాంగి S R1 G2 M2 P D2 N3 S'
12 రూపావతి S R1 G2 M1 P D3 N3 S' 48 దివ్యమణి S R1 G2 M2 P D3 N3 S'
3. అగ్ని చక్రం 9. బ్రహ్మ చక్రం
13 గాయకప్రియ S R1 G3 M1 P D1 N1 S' 49 ధవళాంబరి S R1 G3 M2 P D1 N1 S'
14 వకుళాభరణం S R1 G3 M1 P D1 N2 S' 50 నామనారాయణి S R1 G3 M2 P D1 N2 S'
15 మాయామాళవగౌళ S R1 G3 M1 P D1 N3 S' 51 కామవర్ధని S R1 G3 M2 P D1 N3 S'
16 చక్రవాకం S R1 G3 M1 P D2 N2 S' 52 రామప్రియ S R1 G3 M2 P D2 N2 S'
17 సూర్యకాంతం S R1 G3 M1 P D2 N3 S' 53 గమనాశ్రమ S R1 G3 M2 P D2 N3 S'
18 హటకాంబరి S R1 G3 M1 P D3 N3 S' 54 విశ్వంబరి S R1 G3 M2 P D3 N3 S'
4. వేద చక్రం 10. దిసి చక్రం
19 ఝంకారధ్వని S R2 G2 M1 P D1 N1 S' 55 శామలాంగి S R2 G2 M2 P D1 N1 S'
20 నాటభైరవి S R2 G2 M1 P D1 N2 S' 56 షణ్ముఖప్రియ S R2 G2 M2 P D1 N2 S'
21 కీరవాణి S R2 G2 M1 P D1 N3 S' 57 సింహేంద్రమధ్యమం S R2 G2 M2 P D1 N3 S'
22 ఖరహరప్రియ S R2 G2 M1 P D2 N2 S' 58 హేమావతి S R2 G2 M2 P D2 N2 S'
23 గౌరీమనోహరి S R2 G2 M1 P D2 N3 S' 59 ధర్మావతి S R2 G2 M2 P D2 N3 S'
24 వరుణప్రియ S R2 G2 M1 P D3 N3 S' 60 నీతిమతి S R2 G2 M2 P D3 N3 S'
5. బాణ చక్రం 11. రుద్ర చక్రం
25 మారరంజని S R2 G3 M1 P D1 N1 S' 61 కాంతామణి S R2 G3 M2 P D1 N1 S'
26 చారుకేశి S R2 G3 M1 P D1 N2 S' 62 రిషభప్రియ S R2 G3 M2 P D1 N2 S'
27 సరసాంగి S R2 G3 M1 P D1 N3 S' 63 లతాంగి S R2 G3 M2 P D1 N3 S'
28 హరికాంభోజి S R2 G3 M1 P D2 N2 S' 64 వాచస్పతి S R2 G3 M2 P D2 N2 S'
29 ధీరశంకరాభరణం S R2 G3 M1 P D2 N3 S' 65 మేచకళ్యాణి S R2 G3 M2 P D2 N3 S'
30 నాగానందిని S R2 G3 M1 P D3 N3 S' 66 చిత్రాంబరి S R2 G3 M2 P D3 N3 S'
6. ఋతు చక్రం 12. ఆదిత్య చక్రం
31 యాగప్రియ S R3 G3 M1 P D1 N1 S' 67 సుచరిత్ర S R3 G3 M2 P D1 N1 S'
32 రాగవర్ధిని S R3 G3 M1 P D1 N2 S' 68 జ్యోతిస్వరూపిణి S R3 G3 M2 P D1 N2 S'
33 గాంగేయభూషిణి S R3 G3 M1 P D1 N3 S' 69 ధాతువర్ధని S R3 G3 M2 P D1 N3 S'
34 వాగధీశ్వరి S R3 G3 M1 P D2 N2 S' 70 నాసికాభూషిణి S R3 G3 M2 P D2 N2 S'
35 శూలిని S R3 G3 M1 P D2 N3 S' 71 కోసలం S R3 G3 M2 P D2 N3 S'
36 చలనత S R3 G3 M1 P D3 N3 S' 72 రసికప్రియ S R3 G3 M2 P D3 N3 S'

యివి కూడా చూడండి[మార్చు]

1. pictures on various raagas in indian music. 2. కటపయాది పద్ధతి

ఆడియో లింకులు [[1]] [[2]] [[3]]

 1. హిందూ పత్రికలో మేళకర్త రాగాలపై వ్యాసం