అంధకాసురుడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంధకాసురిడ్ని చంపుతున్న శివుడు

అంధకాసురుడు సింహికా విప్రచిత్తుల కుమారుడు. బ్రహ్మను గురించి తపస్సు చేసి కొన్ని వరాలు పొందిన గర్వమువల్ల స్త్రీలను హింసించడం ప్ర్రారంభించాడు. శివుడు లేని సమయాన వెళ్ళి పార్వతిని బెదిరించబోతే నంది, కాలభైరవులు అతన్ని ఎదిరించి ఓడారనీ, అపుడు విష్ణుమూర్తి శక్తిని పంపి అతణ్ణి తరిమించగా, తరువాత అతను శివుడి చేతిలో మరణించాడని విష్ణు పురాణము, బ్రహ్మాండ పురాణాలు చెబుతున్నాయి.