అదృష్టం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అదృష్టం అంటే కొంతమందికి చాలా నమ్మకం. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఊహను మించి జరిగే నమ్మలేని నిజాల్ని మంచిదైతే అదృష్టంగా భావిస్తారు.