అనుబంధ నాడి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Gray791.png

మెదడు క్రింది భాగము.

అనుబంధ నాడి (Accessory nerve) 12 జతల కపాల నాడులలో 11వది.