అయేషా బింత్ అబూ బకర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అయేషా బింత్ అబూ బకర్
మాతృభాషలో పేరు (అరబిక్): عائشة
జననం అయేషా బింత్ అబూ బకర్
c. 613/614 CE
మక్కా, హెజాజ్, అరేబియా
(ప్రస్తుత సౌదీ అరేబియా)
మరణం జూలై 16, 678 (వయసు 64)
మదీనా, హెజాజ్, అరేబియా
(ప్రస్తుత సౌదీ అరేబియా)
సమాధి జన్నత్ అల్-బాఖి, మదీనా, హెజాజ్, అరేబియా
(ప్రస్తుత సౌదీ అరేబియా)
మతం ఇస్లాం
జీవిత భాగస్వామి ముహమ్మద్
(619 – June 8, 632)
తల్లిదండ్రులు అబూ బకర్ (తండ్రి)
ఉమ్ రుమాన్ (తల్లి)
వ్యాసాల పరంపర
ముహమ్మద్
Muhammad