అర్థసంవృత తాలవ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
అర్థసంవృత తాలవ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
e
IPA అంకె 302
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal) e
యూనికోడ్ (hex) U+0065
X-SAMPA e
కిర్షెన్‌బాం e
పలుకు

 
అచ్చులు
మార్చు
తాలవ్య ఉప తాలవ్య మధ్య ఉప కంఠ్య కంఠ్య
సంవృత
Blank vowel trapezoid.svg
i(,)y
ɨ•‍‍ʉ
ɯu(,)
ɪ • ʏ
ɪ̈ • ʊ̈
• ʊ
e(,) • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o(,)
 • ø̞
ɤ̞ • 
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ
ɐ(,)•‍‍
a • ɶ
ɑ • ɒ
ఉప సంవృత
అర్ధ సంవృత
మధ్యస్థ
అర్ధ వివృత
ఉప వివృత
వివృత
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు అర్థ సంవృతం, అంటే నోరు సగం మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో పళ్ళపై భాగంలో ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది తాలవ్యం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో e అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

ఈ అచ్చు చాలా భాషలలో సాధరణంగా కనిపిస్తుంది. తెలుగులో దీని హ్రస్వ రూపం , దీర్ఘం .