అశ్లీల సాహిత్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Cover of an undated American edition of Fanny Hill, c. 1910

శృంగార సాహిత్యం కాల్పనిక మరియు వాస్తవ కథలు మరియు శక్తి కలిగి లేదా లైంగిక రీడర్ ఎదురయ్యే ఉద్దేశించిన మానవ లైంగిక సంబంధాల ఖాతాల వచ్చినవారే. [1] ఇటువంటి శృంగార నవలలు, చిన్న కథలు, రూపంలో పడుతుంది కవిత్వం , నిజమైన జీవిత జ్ఞాపకాల్లో మరియు సెక్స్ మాన్యువల్ లు. కళా ప్రక్రియ యొక్క ఒక సాధారణ లక్షణం వంటి నేపథ్యాలను లైంగిక ఫాంటసీలను వ్యభిచారం , orgies , స్వలింగ సంపర్కం , sado-మాసుకిజం , మరియు అనేక ఇతర నిషేదింపబడిన విషయాలుగా మరియు fetishes లేదా స్పష్టమైన భాష వ్యక్తం కాకపోవచ్చు. [2] ఇతర సాధారణ అంశాలు వ్యంగ్య మరియు సామాజిక విమర్శలను . సాంస్కృతిక ఉన్నప్పటికీ నిషేధాలు వంటి అంశంపై, శృంగార సాహిత్యం యొక్క వ్యాప్తి పాఠకులకు చాలా చిన్న సమూహం వ్యక్తిగత మాన్యుస్క్రిప్ట్స్ పరిమితమైన వ్యాప్తి ఉత్పత్తి ఖర్చులు వంటి, ప్రింటింగ్ ఆవిష్కరణ ముందు ఒక ప్రధాన సమస్యగా కనిపించలేదు. రూపంలో తీసుకున్నాడు ఒక విఫణి మరియు పెరుగుతున్న రెండు ఆంక్షలు దానితో 15 వ శతాబ్దంలో ముద్రణ ఆవిష్కరణ, సెన్సార్షిప్ స్థలాల్లో ప్రచురణలో మరియు చట్టపరమైన పరిమితుల్ని అసభ్యకరంగా . [3] ఈ కారణంగా ఉత్పత్తి చాలా ఈ యొక్క పదార్థం యొక్క రకం మారింది దొంగచాటుగా . [4]

మచ్ శృంగార సాహిత్యం కలిగి శృంగార కళ టెక్స్ట్ చిత్రీకరించడంలో.

విషయ సూచిక

శృంగార కాల్పనిక సాహిత్యం[మార్చు]

Sappho, the tenth Muse, fresco from Pompeii

నేపధ్యము[మార్చు]

Many erotic poems have survived from Ancient Greece and Rome, the authors including the Greeks Straton of Sardis, Sappho of Lesbos (lyrics); and the Romans Automedon (The Professional and Demetrius the Fortunate), Philodemus (Charito), Marcus Argentarius, Catullus, Propertius, Tibullus, Ovid, Martial and Juvenal and the anonymous Priapeia.[1] Some later Latin authors also wrote erotic verse, e.g. Joannes Secundus. In the Renaissance period many poems were not written for publication and merely circulated in manuscript among a relatively limited readership. Such were the Sonnets of William Shakespeare who also wrote the erotic poems Venus and Adonis and The Rape of Lucrece.[2]

17వ మరియు 18వ శతాబ్దాలు[మార్చు]

In the 17th century, John Wilmot, Earl of Rochester (1647–80) was notorious for obscene verses, many of which were published posthumously in compendiums of poetry by him and other Restoration rakes such as Sir Charles Sedley, Charles Sackville, 6th Earl of Dorset, and George Etherege. Though many of the poems attributed to Rochester were actually by other authors, his reputation as a libertine was such that his name was used as a selling point by publishers of collections of erotic verse for centuries after. One poem which definitely was by him was "A Ramble in St. James's Park" in which the protagonist's quest for healthy exercise in the park uncovers instead "Bugg'ries, Rapes and Incest" on ground polluted by debauchery from the time when "Ancient Pict began to Whore". This poem was being censored from collections of Rochester's poetry as late as 1953, though, in line with a general change in attitudes to sexuality, it was dramatised as a scene in the film The Libertine about his life based on an existing play.[3][4]

Rochester

English collections of erotic verse by various hands, include the Drollery collections of the 17th century; Pills to Purge Melancholy (1698–1720); the Roxburghe Ballads; Bishop Percy's Folio; The Musical Miscellany; National Ballad and Song: Merry Songs and Ballads Prior to the Year AD 1800 (1895-7) edited by J. S. Farmer; the three volume Poetica Erotica (1921) and its more obscene supplement the Immortalia (1927) both edited by T. R. Smith.[5] French collections include Les Muses gaillardes (1606) Le Cabinet satyrique (1618) and La Parnasse des poetes satyriques (1622).[6]

A famous collection of four erotic poems, was published in England in 1763, called An Essay on Woman. This included the title piece, an obscene parody of Alexander Pope's "An Essay on Man"; "Veni Creator: or, The Maid's Prayer", which is original; the "Universal Prayer", an obscene parody of Pope's poem of the same name, and "The Dying Lover to his Prick", which parodies "A Dying Christian to his Soul" by Pope. These poems have been attributed to John Wilkes and/or Thomas Potter and receive the distinction of being the only works of erotic literature ever read out loud, in their entirety in the House of Lords—before being declared obscene and blasphemous by that august body and the supposed author, Wilkes, declared an outlaw.[7]

Robert Burns worked to collect and preserve Scottish folk songs, sometimes revising, expanding, and adapting them. One of the better known of these collections is The Merry Muses of Caledonia (the title is not by Burns), a collection of bawdy lyrics that were popular in the music halls of Scotland as late as the 20th century.

19వ శతాబ్దము[మార్చు]

One of the 19th century's foremost poets--Algernon Charles Swinburne—devoted much of his considerable talent to erotic verse, producing, inter alia, twelve eclogues on flagellation titled The Flogging Block "by Rufus Rodworthy, annotated by Barebum Birchingly";[8] more was published anonymously in The Whippingham Papers (c. 1888).[9] Another notorious anonymous 19th century poem on the same subject is The Rodiad, ascribed (seemingly falsely and in jest[10]) to George Colman the Younger.[11] John Camden Hotten even wrote a pornographic comic opera, Lady Bumtickler’s Revels, on the theme of flagellation in 1872.[12]

Pierre Louÿs helped found a literary review, La Conque in 1891,[13] where he proceeded to publish Astarte—an early collection of erotic verse already marked by his distinctive elegance and refinement of style. He followed up in 1894 with another erotic collection in 143 prose poems--Songs of Bilitis (Les Chansons de Bilitis), this time with strong lesbian themes.

20వ శతాబ్దము[మార్చు]

Although D. H. Lawrence could be regarded as a writer of love poems, he usually dealt in the less romantic aspects of love such as sexual frustration or the sex act itself. Ezra Pound in his Literary Essays complained of Lawrence's interest in his own "disagreeable sensations" but praised him for his "low-life narrative." This is a reference to Lawrence's dialect poems akin to the Scots poems of Robert Burns, in which he reproduced the language and concerns of the people of Nottinghamshire from his youth. He called one collection of poems Pansies partly for the simple ephemeral nature of the verse but also a pun on the French word panser, to dress or bandage a wound. "The Noble Englishman" and "Don't Look at Me" were removed from the official edition of Pansies on the grounds of obscenity, which he felt wounded by.[ఉల్లేఖన అవసరం]

From the age of 17, Gavin Ewart acquired a reputation for wit and accomplishment through such works as "Phallus in Wonderland" and "Poems and Songs", which appeared in 1939 and was his first collection. The intelligence and casually flamboyant virtuosity with which he framed his often humorous commentaries on human behaviour made his work invariably entertaining and interesting. The irreverent eroticism for which his poetry is noted resulted in W H Smith's banning of his "The Pleasures of the Flesh" (1966) from their shops.[ఉల్లేఖన అవసరం]

Canadian poet John Glassco wrote Squire Hardman (1967), a long poem in heroic couplets, purporting to be a reprint of an 18th-century poem by George Colman the Younger, on the theme of flagellation.[14]

శృంగార కాల్పనికము[మార్చు]

Erotic fiction is the name given to fiction that deals with sex or sexual themes, generally in a more literary or serious way than the fiction seen in pornographic magazines and sometimes including elements of satire or social criticism. Such works have frequently been banned by the government or religious authorities. It should be noted, however, that apparently non-fictional works dealing with sex or sexual themes may contain fictional elements; calling an erotic book 'a memoir' is a literary device that is common in this genre. For reasons similar to those that make pseudonyms both commonplace and often deviously set up, the boundary between fiction and non-fiction is often very diffuse.

పాశ్చాత్య దేశల శృంగార కాల్పనిక చరిత్ర[మార్చు]

పురాతన, మధ్యస్థ మరియు ఆధునిక శృంగార కావ్య ప్రస్థానము[మార్చు]

1757 Latin edition of the Dialogues of Luisa Sigea (first published c. 1660) by Nicholas Chorier
Title-page and frontispiece of The London Jilt; Or, the Politick Whore, London, 1683

Classic erotica from the Ancient World includes the Roman Satyricon of Petronius Arbiter (later made into a film by Fellini).

From the medieval period, we have the Decameron (1353) by the Italian Giovanni Boccaccio (made into a film by Pasolini) which features tales of lechery by monks and the seduction of nuns from convents. This book was banned in many countries. Even five centuries after publication copies were seized and destroyed by the authorities in the USA and the UK. For instance between 1954 and 1958 eight orders for destruction of the book were made by English magistrates.[15]

From the 15th century, another classic of Italian erotica is a series of bawdy folk tales called the Facetiae by Gian Francesco Poggio Bracciolini. The Tale of Two Lovers (Latin: Historia de duobus amantibus) written in 1444 was one of the bestselling books of the 15th century, even before its author, Aeneas Sylvius Piccolomini, became Pope Pius II. It is one of the earliest examples of an epistolary novel, full of erotic imagery. The first printed edition was published by Ulrich Zel in Cologne between 1467 and 1470.

The 16th century was notable for the Heptameron of Marguerite de Navarre (1558), inspired by Boccaccio's Decameron and the notorious I Modi which married erotic drawings, depicting postures assumed in sexual intercourse, by Giulio Romano, with obscene sonnets by Pietro Aretino.[16]

Aretino also wrote the celebrated whore dialogue Ragionamenti in which the sex lives of wives, whores and nuns are compared and contrasted.[17][18] Later works in the same genre include La Retorica delle Puttane (The Whore's Rhetoric) (1642) by Ferrante Pallavicino;[19][20] L'Ecole des Filles (The school for girls) (1655), attributed to Michel Millot and Jean L'Ange.[21][22] and The Dialogues of Luisa Sigea (c. 1660) by Nicolas Chorier.[23][24] Such works typically concerned the sexual education of a naive younger woman by an experienced older woman and often included elements of philosophising, satire and anti-clericalism.[25] Donald Thomas has translated L'École des filles, as The School of Venus, (1972), described on its back cover as "both an uninhibited manual of sexual technique and an erotic masterpiece of the first order".[26][27] In his diary Samuel Pepys records reading and (in an often censored passage) masturbating over this work.[28] Chorier's Dialogues of Luisa Sigea goes a bit further than its predecessors in this genre and has the older female giving practical instruction of a lesbian nature to the younger woman plus recommending the spiritual and erotic benefits of a flogging from willing members of the holy orders.[29] This work was translated into many languages under various different titles, appearing in English as A Dialogue between a Married Woman and a Maid in various editions.[30] The School of Women first appeared as a work in Latin entitled Aloisiae Sigaeae, Toletanae, Satyra sotadica de arcanis Amoris et Veneris. This manuscript claimed that it was originally written in Spanish by Luisa Sigea de Velasco, an erudite poetess and maid of honor at the court of Lisbon and was then translated into Latin by Jean or Johannes Meursius. The attribution to Sigea was a lie and Meursius was a complete fabrication; the true author was Nicolas Chorier.

A unique work of this time is Sodom, or the Quintessence of Debauchery (1684), a closet play by the notorious Restoration rake, John Wilmot, 2nd Earl of Rochester in which Bolloxinion, King of Sodom, authorises "that buggery may be used O'er all the land, so cunt be not abused", which order, though appealing to soldiery, has deleterious effects generally, leading the court physician to counsel: "Fuck women, and let Bugg'ry be no more".[31]

18వ శతాబ్దము[మార్చు]

Scene from chapter eight of Fanny Hill

An early pioneer of the publication of erotic works in England was Edmund Curll (1675–1747) who published many of the Merryland books. These were a somewhat peculiar English genre of erotic fiction in which the female body (and sometimes the male) was described in terms of a landscape.[32] The earliest work in this genre seems to be Erotopolis: The Present State of Bettyland (1684) probably by Charles Cotton. This was included, in abbreviated form, in The Potent Ally: or Succours from Merryland (1741). Other works include A New Description of Merryland. Containing a Topographical, Geographical and Natural History of that Country (1740) by Thomas Stretzer, Merryland Displayed (1741) and set of maps entitled A Compleat Set of Charts of the Coasts of Merryland (1745). The last book in this genre appears to be a parody of Laurence Sterne's A Sentimental Journey Through France and Italy (1768) entitled La Souriciere. The Mousetrap. A Facetious and Sentimental Excursion through part of Austrian Flanders and France (1794) by "Timothy Touchit".[32]

The rise of the novel in 18th century England provided a new medium for erotica. One of the most famous in this new genre was Fanny Hill (1748) by John Cleland. This book set a new standard in literary smut and was often adapted for the cinema in the 20th century.

Justine, or The Misfortunes of Virtue

French writers at this time also wrote erotica. One genre, which vies in oddness with the English "Merryland" productions, was inspired by the newly translated Arabian Nights and involved the transformation of people into objects which were in propinquity with or employed in sexual relationships: such as sofas, dildos and even bidets. The climax of this trend is represented in French philosopher Diderot's Les Bijoux indiscrets (1747) in which a magic ring is employed to get women's vaginas to give an account of their intimate sexual histories.[33]

Other works of French erotica from this period include Thérèse Philosophe (1748) by Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens which describes a girl's initiation into the secrets of both philosophy and sex.;[34] The Lifted Curtain or Laura's Education, about a young girl's sexual initiation by her father, written by the French revolutionary politician Comte de Mirabeau; also Les Liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons) by Pierre Choderlos de Laclos, first published in 1782.

In the late 18th century, such works as Justine, or the Misfortunes of Virtue and 120 Days of Sodom by the Marquis de Sade were exemplars of the theme of sado-masochism and influenced later erotic accounts of Sadism and masochism in fiction. De Sade (as did the later writer Sacher-Masoch) lent his name to the sexual acts which he describes in his work.

19వ శతాబ్దము[మార్చు]

In the Victorian period, the quality of erotic fiction was much below that of the previous century—it was largely written by 'hacks'. Some works, however, borrowed from established literary models, such as Dickens. It also featured a curious form of social stratification. Even in the throes of orgasm, the social distinctions between master and servant (including form of address) were scrupulously observed. Significant elements of sado-masochism were present in some examples, perhaps reflecting the influence of the English public school, where flagellation was routinely used as a punishment.[35] These clandestine works were often anonymous or written under a pseudonym, and sometimes undated, thus definite information about them often proves elusive.

English erotic novels from this period include The Lustful Turk (1828); The Romance of Lust (1873); The Convent School, or Early Experiences of A Young Flagellant (1876) by Rosa Coote [pseud.]; The Mysteries of Verbena House, or, Miss Bellasis Birched for Thieving (1882) by Etonensis [pseud.], actually by George Augustus Sala and James Campbell Reddie; The Autobiography of a Flea (1887); Venus in India (1889) by 'Captain Charles Devereaux';[36][37][38] Flossie, a Venus of Fifteen: By one who knew this Charming Goddess and worshipped at her shrine (1897)[39] and My Lustful Adventures by 'Ramrod'. A novel called Beatrice, once marketed as another classic of Victorian erotica from the pen of the ubiquitous "Anon", now appears to be a very clever 20th century pastiche of Victorian pornography. It first appeared in 1982 and was written by one Gordon Grimley, a sometime managing director of Penthouse International.[40]

Clandestine erotic periodicals of this age include The Pearl, The Oyster and The Boudoir, collections of erotic tales, rhymes, songs and parodies published in London between 1879 and 1883.

Coverpage of a catalogue of books published by Charles Carrington (Paris, 1906)

The centre of the trade in such material in England at this period was Holywell Street, off the Strand, London. An important publisher of erotic material in the early 19th century was George Cannon (1789–1854), followed in mid-century by William Dugdale (1800–1868) and John Camden Hotten (1832–1873).[41]

An important and entertaining conspectus and evaluation of 19th century (pre-1885) and earlier underground erotica, from the author's own private archive, is provided by Victorian writer Henry Spencer Ashbee in his bibliographical trilogy Index Librorum Prohibitorum (1877), Centuria Librorum Absconditorum (1879) and Catena Librorum Tacendorum (1885). His plot summaries of the works he discusses in these privately printed volumes are themselves a contribution to the genre. Originally of very limited circulation, changing attitudes have led to his work now being widely available.[42][43]

Notable European works of erotica at this time were Gamiani, or Two Nights of Excess (1833) by Frenchman Alfred de Musset and Venus in Furs (1870) by the Austrian author Leopold von Sacher-Masoch.[44][45] The latter erotic novella brought the attention of the world to the phenomenon of masochism, named after the author.

Towards the end of the 19th century, a more "cultured" form of erotica began to appear by such as the poet Algernon Charles Swinburne who pursued themes of paganism, lesbianism and sado-masochism in such works as Lesbia Brandon and in contributions to The Whippingham Papers (1888) edited by St George Stock, author of The Romance of Chastisement (1866). This was associated with the Decadent movement, in particular, with Aubrey Beardsley and the Yellow Book. But it was also to be found in France, amongst such writers as Pierre Louys, author of Les chansons de Bilitis (1894) (a celebration of lesbianism and sexual awakening).

Pioneering works of male homosexual erotica from this time were The Sins of the Cities of the Plain (1881),[46] which features the celebrated Victorian transvestite duo of Boulton and Park as characters,[47] and Teleny, or The Reverse of the Medal (1893).[48][49][50]

Important publishers of erotic fiction at the end of the 19th century and the beginning of the 20th were Leonard Smithers (1861–1907)[48] and Charles Carrington (1867–1921),[51] both of whom were subject to legal injunctions from the British authorities in order to prohibit their trade in such material. Because of this legal harassment the latter conducted his business from Paris.[52] Erotic fiction published by Carrington at this period includes Raped on the Railway: a True Story of a Lady who was first ravished and then flagellated on the Scotch Express (1894)[53][54][55][56] and The Memoirs of Dolly Morton (1899) set on a slave-plantation in the Southern States of America.[57][58][59]

20వ శతాబ్దము[మార్చు]

.

20th century erotic fiction includes such classics of the genre as: Suburban Souls (1901), published by Carrington and possibly written by him also;[60] The Confessions of Nemesis Hunt (issued in three volumes 1902, 1903, 1906),[61] probably by George Reginald Bacchus,[62][63] printed by Duringe of Paris for Leonard Smithers in London;[48] Josephine Mutzenbacher (1906) by Felix Salten; Sadopaideia (1907) by Anon (possibly Algernon Charles Swinburne);[64] Les Mémoires d'un jeune Don Juan (1907) and the somewhat disturbing Les onze mille verges (1907) by Guillaume Apollinaire;[65][66][67][68] The Way of a Man with a Maid (1908)[69] and A Weekend Visit by Anon; Pleasure Bound Afloat (1908), Pleasure Bound Ashore (1909) and Maudie (1909) by Anon (probably George Reginald Bacchus); Manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation (1917) and Trois filles de leur mère (1926) by Pierre Louys;[70][71] Story of the Eye (1928) by Georges Bataille; Tropic of Cancer (1934) and Tropic of Capricorn (1938) by Henry Miller; The Story of O (1954) by Pauline Réage; Helen and Desire (1954) and Thongs (1955) by Alexander Trocchi; Ada, or Ardor (1969) by Vladimir Nabokov; Journal (1966), Delta of Venus (1978) [72] and Little Birds (1979) by Anaïs Nin[73][74][75] and The Bicycle Rider (1985) by Guy Davenport.

Vladimir Nabokov's Lolita is often described as an erotic novel, but other critics view it more as a literary drama with elements of eroticism.[76]

Lolita and The Story of O were published by Olympia Press, a Paris-based publisher, launched in 1953 by Maurice Girodias as a rebadged version of the Obelisk Press he inherited from his father Jack Kahane. It published a mix of erotic fiction and avant-garde literary works. The Girls of Radcliff Hall is a roman à clef novel in the form of a lesbian girls' school story written in the 1930s by the British composer and bon-vivant Gerald Berners, the 14th Lord Berners, under the pseudonym "Adela Quebec", published and distributed privately in 1932.[77]

ఆసియా ఖండపు శృంగార కావ్యములు[మార్చు]

Front cover of the 1705 edition of The Carnal Prayer Mat

Chinese literature has a tradition of erotic fiction dating back to at least the 16th century. The earliest novel with explicit sexuality is Ruyijun zhuan (The Lord of Perfect Satisfaction), by Xu Changling. The critic Charles Stone argues that pornographic technique is the "union of banality, obscenity, and repetition," and contains just the "rudiments" of plot, style, and characterization, while anything that is not sexually stimulating is avoided. If this is the case, he concludes, then The Lord of Perfect Satisfaction is the "fountainhead of Chinese erotica," but not pornography. [78] Another notable work is The Carnal Prayer Mat usually attributed to Li Yu (1657). The most famous sexually explicit novel is the Jin Ping Mei. There is also a tradition of erotic fiction in Japan. Fan fiction (see below) and its Japanese counterpart, doujinshi, account for an enormous proportion of all erotica being written today; doujinshi mostly hand-published, fanfic mostly online.

సమకాలీన శృంగార కావ్యములు[మార్చు]

In the 21st century, a number of female authors have risen to prominence, including Alison Tyler, Rachel Kramer Bussel and Carol Queen. Janine Ashbless, Kristina Lloyd, and Portia da Costa are well-known for their erotic novels and short stories. Kristina Wright [79] is well known for her bestselling genre themed anthologies through Cleis Press, including steampunk erotica[80], paranormal erotic romance[81], and fairy tale erotica[82] [83], exemplified by authors such as Shanna Germain[84] and Michelle Augello-Page[85]. Mitzi Szereto is a high-profile editor and author who wants to see the term 'erotica' removed from novels and anthologies that include depictions of sexual activities. Other authors celebrate the term 'erotica' but also question why literature 'with the sex left in' should be considered outside of literary fiction.

The debate has been rekindled by the release, in 2012, of the 50 Shades of Grey trilogy written by E. L. James. The phenomenal success of her erotica for everywoman, dubbed 'mommyporn' has given rise to satires like Fifty Shames of Earl Grey by 'Fanny Merkin' (real name Andrew Shaffer), a book of essays called Fifty Writers on Fifty Shades (ed. Lori Perkins), a parody called Fifty Sheds of Grey[86] and editors of erotic imprints re-evaluating the content and presentation of the genre.[ఉల్లేఖన అవసరం] Booksellers and libraries[87] also appear to be reconsidering their reluctance to carry erotica.

A development in contemporary erotica has been that, contrary to some previous views that it was mainly a male interest, many women readers are aroused by it, whether it be traditional pornography or tailor-made women's erotica.Romantic novels are sometimes marketed as erotica—-or vice versa—-as "mainstream" romance in recent decades has begun to exhibit blatant (if poetic) descriptions of sex. Erotic romance is a relatively new genre of romance with an erotic theme and very explicit love scenes, but with a romance at the heart of the story. Erotic fantasy is a subgenre of fantasy fiction and utilizes erotica in a fantasy setting. These stories can essentially cover any of the other subgenres of fantasy, such as high fantasy, contemporary fantasy, or even historical fantasy.

Erotic fantasy has similarities to romantic fantasy but is far more graphic and goes into much more detail when describing sex scenes. Erotic fantasy can also be found in fan fiction. Much erotic fanfic is based on science fiction, fantasy, or mainstream television series (e.g. Star Trek, Beauty and the Beast, Highlander, Criminal Minds) and movies (e.g. Harry Potter, Star Wars, Lord of the Rings), using existing characters in relationships either hinted at or wholly undreamed of by their creators, in genres like slash (homoerotic fan fiction), elf porn, etc. Fan fiction and its Japanese counterpart, doujinshi, account for an enormous proportion of all erotica being written today;[ఉల్లేఖన అవసరం] doujinshi are mostly hand-published, fanfic is mostly online.

అంతర్గత శృంగార కాల్పనికము[మార్చు]

LandmarkCynosure001.png

The Internet and digital revolution in erotic depiction has changed the forms of representing scenes of a sexual nature. One researcher[88] concluded that erotic literature was available among the poor and performed at public readings in 18th century Britain.[89]

Erotica was present on the Internet from the earliest days, as seen from rec.arts.erotica on Usenet. This news group was a moderated forum for the exchange of erotic stories that predated the creation of the World Wide Web. Most of this migrated to the alt.* hierarchy forums by the 1990s, including alt.sex.stories. The vast majority of Internet erotica is of an amateur nature, written for the enjoyment of the author and readers instead of for profit. Increased interactivity and anonymity allows casual or hobby writers the opportunity not only to author their own stories but also to share them with a world-wide audience. Many authors adopt colorful pseudonyms and can develop cult followings within their genre, though a small number use (or claim to use) their real names. Among transgendered or genderqueer authors it is a common practice to adopt a feminine or masculine alter-ego, although it is not unheard of for a writer to use his or her own given name.

ఇతర వివరములు[మార్చు]

వేశ్యల రచనలు[మార్చు]

Prostitution was the focus of much of the earliest erotic works. The very term "pornography" is derived from the Greek pornographos meaning "the writing of prostitutes", originally denoting descriptions of the lives and manners of prostitutes and their customers in Ancient Greece. According to Athenaeus in The Deipnosophists these constituted a considerable genre, with many lubricious treatises, stories and dramas on the subject.[90]

Accounts of prostitution have continued as a major part of the genre of erotic literature.

In the 18th century directories of prostitutes and their services, such as Harris's List of Covent Garden Ladies (1757–1795), provided both entertainment and instruction.

In the 19th century, the sensational journalism of W. T. Stead's The Maiden Tribute of Modern Babylon (1885) about the procuring of underage girls into the brothels of Victorian London provided a stimulus for the erotic imagination. Stead's account was widely translated and the revelation of "padded rooms for the purpose of stifling the cries of the tortured victims of lust and brutality" and the symbolic figure of "The Minotaur of London" confirmed European observers worst imaginings about "Le Sadisme anglais" and inspired erotic writers to write of similar scenes set in London or involving sadistic English gentlemen. Such writers include D'Annunzio in Il Piacere, Paul-Jean Toulet in Monsieur de Paur (1898), Octave Mirbeau in Jardin des Supplices (1899) and Jean Lorrain in Monsieur de Phocas (1901).[91]

A well known 21st century work in this genre is The Intimate Adventures of a London Call Girl(2005) by Belle de Jour.

శృంగార జ్ఞాపకాలు[మార్చు]

Medallion portrait of Casanova, engraving by Berka, used as frontispiece for Icosameron (1788)

Erotic memoirs include Casanova's Histoire de ma vie, from the 18th century. Notable English works of this genre from the 19th century include The Ups and Downs of Life (1867) by Edward Sellon and My Secret Life by "Walter". Edward Sellon was a writer, translator and illustrator of erotic literature who wrote erotica for the pornographic publisher William Dugdale, including such works as The New Epicurean (1865).[92] The true identity of "Walter" is very mysterious. Ian Gibson, in The Erotomaniac speculates that My Secret Life was really written by Henry Spencer Ashbee and therefore it is possible that "Walter" is a fiction. A famous German erotic work of this time, published in two parts in 1868 and 1875 entitled Pauline the Prima Donna purports to be the memoirs of the opera singer Wilhelmine Schröder-Devrient. Various discrepancies with known facts of the singer's life however have led many to doubt the veracity of this book and the erotic adventures contained in the second volume, at least, appear to be very implausible. These include the authoress indulging in lesbian sadomasochism, group sex, sodomy, bestiality, scatology, necrophilia, prostitution and vampirism: all before she had reached the age of 27.[93] 20th century contributions to the genre include Frank Harris's My Life and Loves (1922–27) and the convicted Austrian sex criminal Edith Cadivec's Confessions and Experiences and its sequel Eros, the Meaning of My Life (published together 1930-1).[94] A 21st-century example is One Hundred Strokes of the Brush Before Bed (2004) by Melissa Panarello.

శృంగార కరదీపిక[మార్చు]

Early sex manuals, as well as being instructive, are often, also, great works of literature. They include from the classical world, the lost works of Elephantis and Ovid's Ars Amatoria. The Indian Kama Sutra is one of the world's best known works of this type. The Ananga Ranga, a 12th-century collection of Indian erotic works, is a lesser known one. Also very famous, and often reprinted and translated, is The Perfumed Garden for the Soul's Recreation, a 16th-century Arabic work by Sheikh Nefzaoui. There is anecdotal evidence that at least as late as the mid-20th century sex therapists and other physicians prescribed erotic literature as treatment for erectile dysfunction.[95]

న్యాయ హోదా[మార్చు]

ప్రారంభ చట్టాలు[మార్చు]

1857 వరకు[మార్చు]

Erotic or pornographic works have often been prosecuted, censored and destroyed by the authorities on grounds of obscenity.[96] Originally, in England, erotic or pornographic publications were the concern of the ecclesiastical courts. After the Reformation the jurisdiction of these courts declined in favour of the Crown which licensed every printed book. Prosecutions of books for their erotic content alone were rare and works which attacked the church or state gave much more concern to the authorities than erotica or 'obscene libel' as it was then known. For instance the Licensing Act of 1662 was aimed generally at "heretical, seditious, schismatical or offensive books of pamphlets" rather than just erotica per se. Even this Licensing Act was allowed to lapse in 1695 and no attempt made to renew it.

The first conviction for obscenity in England occurred in 1727, when Edmund Curll was fined for the publication of Venus in the Cloister or The Nun in her Smock under the common law offence of disturbing the King's peace. This set a legal precedent for other convictions.[97] The publication of other books by Curll, however, considered seditious and blasphemous, such as The Memoirs of John Ker, apparently most offended the authorities. Prosecutions of erotica later in the 18th century were rare and were most often taken because of the admixture of seditious and blasphemous material with the porn. For instance, no proceedings were taken against the publishers of Cleland's notorious Fanny Hill (1763).

1857 - 1959[మార్చు]

Erotic literature going up in smoke and its distributors being put in jail, courtesy of Anthony Comstock's New York Society for the Suppression of Vice.

It was the Obscene Publications Act 1857 which made the sale of obscene material a statutory offence, for the first time, giving the courts power to seize and destroy offending material. The origins of the Act itself were in a trial for the sale of pornography presided over by the Lord Chief Justice, Lord Campbell, at the same time as a debate in the House of Lords over a bill aiming to restrict the sale of poisons. Campbell was taken by the analogy between the two situations, famously referring to the London pornography trade as "a sale of poison more deadly than prussic acid, strychnine or arsenic",[98] and proposed a bill to restrict the sale of pornography; giving statutory powers of destruction would allow for a much more effective degree of prosecution. The bill was controversial at the time, receiving strong opposition from both Houses of Parliament, and was passed on the assurance by the Lord Chief Justice that it was "... intended to apply exclusively to works written for the single purpose of corrupting the morals of youth and of a nature calculated to shock the common feelings of decency in any well-regulated mind." The House of Commons successfully amended it so as not to apply to Scotland, on the grounds that Scottish common law was sufficiently stringent.

The Act provided for the seizure and destruction of any material deemed to be obscene, and held for sale or distribution, following information being laid before a "court of summary jurisdiction" (Magistrates' court). The Act required that following evidence of a common-law offence being committed - for example, on the report of a plain-clothes policeman who had successfully purchased the material - the court could issue a warrant for the premises to be searched and the material seized. The proprietor then would be called upon to attend court and give reason why the material should not be destroyed. Critically, the Act did not define "obscene," leaving this to the will of the courts.

Whilst the Act itself did not change, the scope of the work affected by it did. In 1868 Sir Alexander Cockburn, Campbell's successor as Lord Chief Justice, held in an appeal that the test of obscenity was "...whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall." This was clearly a major change from Campbell's opinion only ten years before - the test now being the effect on someone open to corruption who obtained a copy, not whether the material was intended to corrupt or offend.

Cockburn's declaration remained in force for several decades, and most of the high profile seizures under the Act relied on this interpretation. Known as the Hicklin test no cognisance was taken of the literary merit of a book or on the extent of the offending text within the book in question. The widened scope of the original legislation led to the subsequent notorious targeting of now acknowledged classics of world literature by such authors as Zola, James Joyce and D.H. Lawrence plus medical textbooks by such as Havelock Ellis rather than the blatant erotica which was the original target of this law.[99]

In contrast to England, where actions against obscene literature were the preserve of the magistrates, in America such actions were the responsibility of the Postal Inspection Service, embodied in the federal and state Comstock laws, named after the postal officer and anti-obscenity crusader Anthony Comstock who proved himself officious in the work of suppression both in his official capacity and through his New York Society for the Suppression of Vice.[100] The first such law was the Comstock Act, (ch. 258 మూస:USStat enacted March 3, 1873) which made it illegal to send any "obscene, lewd, and/or lascivious" materials through the mail. Twenty-four states passed similar prohibitions on materials distributed within the states.[101]

ఆధునిక చట్టం[మార్చు]

This question of whether a book had literary merit eventually prompted a change in the law in both America and the UK. In the United Kingdom the Obscene Publications Act 1959 provided for the protection of "literature" but conversely increased the penalties against pure "pornography." The law defined obscenity and separated it from serious works of art.

The new definition read:

[A]n article shall be deemed to be obscene if its effect or (where the article comprises two or more distinct items) the effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it.

After this piece of legislation questions of the literary merit of the work in question were allowed to be put before the judge and jury as in the Lady Chatterley trial. The publishers of the latter book were found not guilty by the court on the grounds of the literary merit of the book. In later prosecutions of literary erotica under the provisions of the act, however, even purely pornographic works with no apparent literary merit escaped destruction by the authorities. Purely textual pornographic texts, with no hint of libel, have not been brought to trial since the Inside Linda Lovelace trial collapsed in 1976. However, in October 2008, a man was charged under the Obscene Publications Act for posting fictional written material to the Internet allegedly describing the kidnap, rape and murder of the pop group Girls Aloud.[102]

The First Amendment to the United States Constitution gives protection to written fiction. In 1998 Brian Dalton was charged with creation and possession of child pornography under an Ohio obscenity law. The stories were works of fiction concerning sexually abusing children which he wrote and kept, unpublished, in his private journal. He accepted a plea bargain, pled guilty and and was convicted.[103] Five years later, the conviction was vacated.

Importing books and texts across national borders can sometimes be subject to more stringent laws than in the nations concerned. Customs officers are often permitted to seize even merely 'indecent' works that would be perfectly legal to sell and possess once one is inside the nations concerned. Canada has been particularly notorious for such border seizures.[ఉల్లేఖన అవసరం]

Although the 1857 and 1959 legislation outlawed the publication, retail and trafficking of certain writings and images, regarded as pornographic, and would order the destruction of shop and warehouse stock meant for sale, the private possession of and viewing of pornography has not been prosecuted until recent times.[104] In some nations, even purely textual erotic literature is still deemed illegal and is also prosecuted.[ఉల్లేఖన అవసరం]

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

వివరాలు[మార్చు]

 1. Derek Parker, ed. (1980) An Anthology of Erotic Verse. London: Constable ISBN 0-09-463500-5
 2. Derek Parker, ed. (1980) An Anthology of Erotic Verse; pp. 88-96
 3. Patrick J. Kearney (1982) A History of Erotic Literature. Parragon Books: 22, 40-41
 4. Parker, Derek, ed. (1980) An Anthology of Erotic Verse. London: Constable
 5. Clifford J. Scheiner (1996) The Essential Guide to Erotic Literature, Part Two: After 1920. Ware: Wordsworth: 26-27
 6. Patrick J. Kearney (1982) A History of Erotic Literature. Parragon Books: 65
 7. Patrick J. Kearney (1982) A History of Erotic Literature. Parragon Books: 71-4
 8. Derek Parker, ed. (1980) An Anthology of Erotic Verse: 22
 9. Bragman, L. J. (1934). "The Case of Algernon Charles Swinburne: a study in Sadism". Psychoanal. Rev., 21:59-74.
 10. Hammill, Faye (2009). "John Glassco, Canadian erotica and the 'Lying Chronicle'". In Anctil, Pierre; Loiselle, Andre; Rolfe, Christopher (సంపాదకులు.). Canada exposed. Canadian Studies. 20. Peter Lang. p. 286. ISBN 90-5201-548-1.
 11. http://www.uwo.ca/english/canadianpoetry/cpjrn/vol13/darling.htm
 12. Prins, Yopie (1999). Victorian Sappho. Princeton University Press. p. 152. ISBN 0-691-05919-5.
 13. Rosemary Lloyd, Mallarmé: the Poet and His Circle, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005, ISBN 0-8014-8993-8, pp. 195-197
 14. Hammill, Faye (2009). "John Glassco, Canadian erotica and the 'Lying Chronicle'". In Anctil, Pierre; Loiselle, Andre; Rolfe, Christopher (సంపాదకులు.). Canada exposed. Canadian Studies. 20. Peter Lang. pp. 279–296. ISBN 90-5201-548-1.
 15. Hyde (1964); pp. 71-72
 16. Hyde (1964); pp. 75-76
 17. Hyde (1964); pp. 76
 18. Ian Frederick Moulton, Before Pornography: erotic writing in Early Modern England (Studies in the History of Sexuality.) Oxford: Oxford University Press, 2004, ISBN 0-19-517982-X, p.130
 19. Wendy Beth Heller, Emblems of Eloquence: opera and women's voices in seventeenth-century Venice, Berkeley: University of California Press, 2003, ISBN 0-520-20933-8, p.75
 20. James Turner, Libertines and Radicals in Early Modern London: sexuality, politics, and literary culture, 1630-1685. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-78279-1, p.3
 21. Mitchell Greenberg, Baroque Bodies: psychoanalysis and the culture of French absolutism, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001, ISBN 0-8014-3807-1, pp.78-79
 22. Muchembled, (2008) p. 90
 23. Sarah Toulalan, Imagining Sex: pornography and bodies in seventeenth-century England. Oxford: Oxford University Press, 2007, ISBN 0-19-920914-6, p. 100
 24. Alastair J. L. Blanshard, Sex: Vice and Love from Antiquity to Modernity, Chichester: John Wiley and Sons, 2010, ISBN 1-4051-2291-9, p. 51
 25. Kronhausen (1969), pp. 7-8
 26. The original title is L'escole des filles, ou: la philosophie des dames; later editions sometimes ascribe it to M. Mililot (sic). Pascal Durand edited it in 1959.
 27. The School of Venus (orig: L'École des filles, ou la Philosophie des dames) by Michel Millot et Jean L'Ange (New American Library 1971) (Panther 1972) ISBN 0-586-03674-1
 28. Hyde (1964); p. 19
 29. Muchembled (2008) p. 77
 30. Patrick J. Kearney (1982) A History of Erotic Literature. Parragon: 34-46
 31. Kronhausen (1969); pp. 26-32
 32. 32.0 32.1 Patrick J Kearney (1982) A History of Erotic Literature. Parragon: 53-7
 33. Patrick J Kearney (1982) A History of Erotic Literature. Parragon: 60-5
 34. Mark Steel (2003) Vive la Révolution. London, Scribner; pp. 39-40
 35. Ronald Pearsall (1969) "The Worm in the Bud: the world of Victorian sexuality", Macmillan; pp. 404-22
 36. Hyam, Ronald (1990) "Empire and sexuality: the British experience", in: Studies in Imperialism, Manchester University Press ISBN 0-7190-2504-4; p. 135
 37. Jarman, Francis (2005) White Skin, Dark Skin, Power, Dream: collected essays on literature and culture (I. O. Evans studies in the philosophy and criticism of literature; vol. 27.) Holicong, Pa.: Borgo Press ISBN 0-8095-1188-6, p. 25
 38. İrvin Cemil Schick (1999) The Erotic Margin: sexuality and spatiality in alteritist discourse". London: Verso ISBN 1-85984-732-3; pp.117-18
 39. Donald Thomas, A long time burning: the history of literary censorship in England, Routledge & Kegan Paul, 1969, p.284
 40. "Introduction" to Beatrice (2001) by Gordon Grimley. London, The Scarlet Library (illustrated).
 41. Hyde (1964): 167-68
 42. Henry Spencer Ashbee (1969) Index of Forbidden Books. Sphere
 43. Steven Marcus (1969) The Other Victorians. London, Corgi; pp. 34-77
 44. Barbara Kendall-Davies (2003). The Life and Work of Pauline Viardot Garcia. Cambridge Scholars Press. pp. 45–46. ISBN 1-904303-27-7.
 45. Anna Livia (1997). Queerly Phrased: Language, Gender, and Sexuality. Oxford University Press US. p. 157. ISBN 0-19-510470-6. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 46. Harford Montgomery Hyde, "The love that dared not speak its name: a candid history of homosexuality in Britain", Little, Brown, 1970, pp.121–123
 47. Ronald Pearsall (1971) The Worm in the Bud: The World of Victorian Sexuality. London, Penguin: 561-8
 48. 48.0 48.1 48.2 Nelson, James. Publisher to the Decadents: Leonard Smithers in the Careers of Beardsley, Wilde, Dowson. Philadelphia: Pennsylvania State University Press, 2000
 49. Robert Gray and Christopher Keep, "An Uninterrupted Current: Homoeroticism and collaborative authorship in Teleny", in Marjorie Stone, Judith Thompson (edd) "Literary Couplings: Writing Couples, Collaborators, and the Construction of Authorship", University of Wisconsin Press, 2007, ISBN 0-299-21764-7, p.193
 50. Edouard Roditi, "Oscar Wilde", New Directions Publishing, 1986, ISBN 0-8112-0995-4, p.168
 51. Rachel Potter, "Obscene Modernism and the Trade in Salacious Books", Modernism/modernity, Volume 16, Number 1, January 2009, pp.87-104 doi: 10.1353/mod.0.0065
 52. Hyde (1964): 177-80
 53. Lee Grieveson, Peter Krämer, The Silent Cinema Reader, Routledge, 2004, ISBN 0-415-25284-9, p. 59
 54. Ronald Pearsall (1969) The Worm in the Bud: the world of Victorian sexuality, Macmillan; pp. 321, 364
 55. Peter Mendes, "Clandestine erotic fiction in English, 1800-1930: a bibliographical study", Scolar Press, 1993, ISBN 0-85967-919-5, p. 319
 56. Alan Norman Bold, "The Sexual Dimension in Literature", Vision Press, 1983, ISBN 0-389-20314-9, pp.94,97,102
 57. Emma Goldman, Candace Falk, Barry Pateman, Jessica M. Moran, "Emma Goldman: Making speech free, 1902-1909" (Volume 2 of Emma Goldman: A Documentary History of the American Years, Jessica M. Moran) Emma Goldman Series, University of California Press, 2004, ISBN 0-520-22569-4, p.514
 58. Lisa Z. Sigel, "International exposure: perspectives on modern European pornography, 1800-2000", Rutgers University Press, 2005, ISBN 0-8135-3519-0, p.98
 59. Joseph W. Slade, "Pornography and sexual representation: a reference guide", Greenwood Publishing Group, 2001, ISBN 0-313-31519-1, p.55
 60. Martha Cornog, ed. (1991) Libraries, Erotica, Pornography. Phoenix: Oryx Press ISBN 0-89774-474-8, p. 189
 61. Frank A. Hoffmann (1973)Analytical Survey of Anglo-American Traditional Erotica, Bowling Green, Ohio: Bowling Green University Popular Press ISBN 0879720557'; p. 34
 62. Tracy C. Davis (1989) "The Actress in Victorian Pornography", in: Theatre Journal; Vol. 41, No. 3: Performance in Context (October , 1989), pp. 294-315 [1]
 63. Kristine Ottesen Garrigan, ed. (1992) Victorian Scandals: representations of gender and class. Annual meeting on "Victorian scandals: decorum and its enemies": Extended papers., Athens OH: Ohio University Press ISBN 0-8214-1019-9, pp. 113, 131[clarification needed]
 64. Kearney (1981), p. 215
 65. Kearney (1982), pp. 163-64
 66. Karín Lesnik-Oberstein (2006) The Last Taboo: women and body hair. Manchester: Manchester University PressISBN 0719075009; p. 94
 67. Neil Cornwell (2006) The Absurd in Literature. Manchester: Manchester University Press ISBN 0-7190-7410-X; pp. 86-87
 68. Roger Shattuck (1961) The Banquet Years: the arts in France, 1885-1918; Alfred Jarry, Henri Rousseau, Erik Satie, Guillaume Apollinaire, Garden City: Doubleday; p. 268
 69. Clifford J. Scheiner (1996) The Essential Guide to Erotic Literature, Part One: Before 1920. Ware: Wordsworth; pp. 326-29
 70. Kearney (1982), p. 171
 71. Pascal Pia (1978) Les Livres de l'Enfer: bibliographie critique des ouvrages érotiques dans leurs différentes éditions du XVIe siècle à nos jours, C. Coulet et A. Faure ISBN 2-902687-01-X, pp. 425, 426, 778
 72. Andrew Gibson (1999) Postmodernity, Ethics and the Novel: from Leavis to Levinas. London: Routledge ISBN 0-415-19895-X, p. 177
 73. Elizabeth Kowaleski-Wallace, Encyclopedia of Feminist Literary Theory, Taylor & Francis, 1997, ISBN 0-8153-0824-8, p. 190
 74. Helen Tookey, Anaïs Nin, Fictionality and Femininity: playing a thousand roles, Oxford: Oxford University Press, 2003, ISBN 0-19-924983-0, p.87
 75. Joseph W. Slade, Pornography and Sexual Representation: a reference guide, Greenwood Publishing Group, 2001, ISBN 0-313-31521-3, p. 819
 76. See [2] Feb 5th version of WP article on Lolita- section "Genre: An Erotic Novel?"
 77. Judith Still, Michael Worton, Textuality and Sexuality: reading theories and practices, Manchester University Press, 1993, ISBN 0-7190-3605-4, p. 190
 78. Charles R. Stone. The Fountainhead of Chinese Erotica: The Lord of Perfect Satisfaction (Ruyijun Zhuan) with a Translation and Critical Edition. (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2003), pp. 13-14. ISBN 0824824121.
 79. http://kristinawright.com/
 80. http://www.cleispress.com/book_page.php?book_id=428
 81. http://www.cleispress.com/book_page.php?book_id=400
 82. http://www.cleispress.com/book_page.php?book_id=369
 83. http://www.cleispress.com/book_page.php?book_id=463
 84. http://www.vorpalblonde.com/
 85. http://michelleaugellopage.wordpress.com/
 86. "50 Sheds of Grey spoof leaves original in the shade". MailOnline. 23 December 2012. Retrieved 7 March 2013.
 87. Daily Mail
 88. Jennifer Anne Skipp, British Eighteenth-century Erotic Literature: a reassessment. Ph.D. thesis, University of Leeds, 2007
 89. "Eureka publicity". Cite web requires |website= (help)
 90. Hyde (1964); pp. 34-44
 91. Mario Praz (1970) The Romantic Agony. Oxford University Press: 443-451
 92. H. Montgomery Hyde (1964) A History of Pornography: 113-5
 93. Clifford J. Scheiner (1996) The Essential Guide to Erotic Literature, Part One: Before 1920. Ware: Wordsworth: 91-113
 94. Armand Coppens (1973) The Memoirs of an Erotic Bookseller. St Albans, Panther: 66-69
 95. http://buelahman.wordpress.com/2012/05/06/id-rather-use-a-cavalier-poet-than-a-blue-pill/ "I'd Rather Use a Cavalier Poet than a Blue Pill]
 96. ఉదహరింపు పొరపాటు: సరైన <ref> కాదు; Hyde 1964; pp. 1-26 అనే పేరుగల ref లకు పాఠ్యమేమీ ఇవ్వలేదు
 97. "The Obscenity of Censorship: A History of Indecent People and Lacivious Publications," The Erotica Bibliophile. Retrieved 29 May 2006.
 98. Perhaps the earliest known appearance of this ever-popular analogy; compare "I would rather give a healthy boy or a healthy girl a phial of prussic acid than this novel," describing The Well of Loneliness in 1928
 99. Cyril Pearl (1955) The Girl With the Swansdown Seat; p. 270
 100. Hyde (1964); pp. 15-16
 101. Daniel J. Kevles (2001-07-22). "The Secret History of Birth Control". The New York Times. Retrieved 2006-10-21. Cite news requires |newspaper= (help)
 102. http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/blogger-wrote-of-murdering-girls-aloud-949711.html Blogger wrote of murdering Girls Aloud
 103. "Ohio man convicted for "obscene" stories in his private journal". Retrieved 2012-04-28. Cite web requires |website= (help)
 104. H. Montgomery Hyde A History of Pornography. (1969) London, Heinemann: 14

మూలాలు[మార్చు]

 • Brulotte, Gaëtan & Phillips, John (eds.) (2006) Encyclopedia of Erotic Literature. New York: Routledge
 • Gibson, Ian (2001) The Erotomaniac London: Faber & Faber
 • H. Montgomery Hyde (1964) A History of Pornography. London: Heinemann
 • Kearney, Patrick J. (1982) A History of Erotic Literature, Parragon, ISBN 1-85813-198-7
 • Kronhausen, Phyllis & Eberhard (1959) Pornography and the Law, The Psychology of Erotic Realism and Pornography. New York: Ballantine Books
 • Kronhausen, Phyllis & Eberhard (1969) Erotic Fantasies, a Study of Sexual Imagination. New York: Grove Press
 • Muchembled, Robert (2008) Orgasm and the West: a history of pleasure from the 16th century to the present, Polity, ISBN 0-7456-3876-7
 • Sontag, Susan (1969). The Pornographic Imagination in Styles of Radical Will. Picador. ISBN 0-312-42021-8.
 • Weller, Michael J. The Secret Blue Book. Home Baked Books,[3], London.
 • Williams, Linda (1999) Hardcore: Power, Pleasure, and the 'Frenzy of the Visible'. Berkeley: University of California Press

మరింత చదవడానికి[మార్చు]

 • Kearney, Patrick J. (1981) The Private Case: an annotated bibliography of the Private Case Erotica Collection in the British (Museum) Library; compiled by Patrick J. Kearney; with an introduction by G. Legman. London: J. Landesman
 • Oetjen, Almut, ed. (1992 etc.) Lexikon der erotischen Literatur: Autoren, Werke, Themen, Aspekte looseleaf ISBN 3-89048-050-0
 • Brulott, Gaëtan & Phillips, John, eds. (2006) Encyclopedia of Erotic Literature. New York: Routledge
 • "Erotische Literatur" in: Harenbergs Lexikon der Weltliteratur, Band 2, 1989, ISBN 3-611-00091-4
 • "Erotische Literatur" in: Metzler Literatur Lexikon, 2. Aufl. 1990, ISBN 3-476-00668-9
 • "Erotische Literatur" in: Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, 8. Aufl. 2001, ISBN 3-520-23108-5
 • "Erotische Literatur" in: Der Brockhaus: Literatur, 2. Aufl. 2004, ISBN 3-7653-0351-8
 • Straight, Sheryl. The Erotica Bibliophile A Bibliography of Works Published by Charles Carrington

చరిత్ర[మార్చు]

సాధారణ[మార్చు]

 • Atkins, John (1970) Sex in Literature, 4 vols. 1970-1982
 • Di Folco, Philippe, ed. (2005) Dictionnaire de la pornographie. Paris: Presses Universitaires de France, ISBN 2-130-54414-2
 • Englisch, Paul (1927) Geschichte der erotischen Literatur, 1927, Reprint 1977, ISBN 3-921695-01-5
 • Fischer, Carolin (1997) Gärten der Lust: eine Geschichte erregender Lektüren, Stuttgart ; Weimar: Metzler ISBN 3-476-01563-7, paperback: München: Dt. Taschenbuch-Verlag, 2000
 • Gnüg, Hiltrud (2002) Der erotische Roman: von der Renaissance bis zur Gegenwart, Ditzingen: Reclam ISBN 3-15-017634-4
 • Kronhausen, Eberhard & Phyllis (1969) Bücher aus dem Giftschrank: eine Analyse der verbotenen und verfemten erotischen Literatur
 • Pia, Pascal, ed. (1971) Dictionnaire des œuvres érotiques. Paris: Mercure de France
 • Schreiber, Hermann (1969) Erotische Texte: sexualpathologische Erscheinungen in der Literatur

పురాతన ప్రపంచం మరియు మధ్య యుగాల[మార్చు]

 • Leick, G. (1994) Sex and Eroticism in Mesopotamian Literature ISBN 0-415-06534-8
 • Mulchandani, S. (2006) Erotic Literature of Ancient India: Kama Sutra, Koka Shastra, Gita Govindam, Ananga Ranga ISBN 81-7436-384-X

ఆధునిక కాలం నుండి 1900 వరకు[మార్చు]

 • Goulemot, J. (1993) Gefährliche Bücher: erotische Literatur, Pornographie, Leser und Zensur im 18. Jahrhundert ISBN 3-499-55528-X
 • Moulton, I. (2000) Before Pornography: erotic writing in early modern Europe ISBN 0-19-513709-4

బయటి లింకులు[మార్చు]