అష్టగంధములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సువాసన కలిగిన ఎనిమిది గంధములు.

  1. కర్పూరం
  2. కస్తూరి
  3. పునుగు
  4. జవ్వాజి
  5. అగరు
  6. పన్నీరు
  7. గంధము
  8. శ్రీగంధము (అత్తరు)