ఆమె (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆమె, అనేది తెలుగు భాషలోని ఒక మూలపదం. ఆమె అన్న పేరు వీటిని కూడా సూచిస్తుంది:


ఆమె పదముతో విడుదలైన తెలుగు సినిమాలు: