ఆశ్రయము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆశ్రయము [ āśrayamu ] āṣrayamu. సంస్కృతం n. Support, asylum. refuge, retreat, place of safety, protection, patronage, countenance. అండ, బలవంతు నాశ్రయించుట ఇల్లు.

  • ఆశ్రయాసుడు āṣray-āṣuḍu. n. The god of fire, because he eats or destroys one's abode.
  • ఆశ్రయించు āṣray-inṭsu. n. To take refuge, to depend upon or have recourse to, to court, to follow. అనుసరించు, అండగొను. ఈ ప్రతిభేదమును ఆశ్రయించినాడు he adopted this reading.
  • ఆశ్రితము āṣritamu. adj. Dependent on.
  • ఆశ్రితుడు āṣrituḍu. n. One who is looked up to for help. ఆశ్రయింపబడినవాడు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఆశ్రయము&oldid=2159780" నుండి వెలికితీశారు