ఎర్సీనియా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎర్సీనియా
Yersinia pestis.jpg
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
ఎర్సీనియా

van Loghem, 1944
జాతులు

Y. aldovae
Y. aleksiciae
Y. bercovieri
Y. enterocolitica
Y. frederiksenii
Y. intermedia
Y. kristensenii
Y. mollaretii
Y. pestis
Y. pseudotuberculosis
Y. rohdei
Y. ruckeri

ఎర్సీనియా (Yersinia) ఒక రకమైన బాక్టీరియాప్రజాతి. వీనిలో ఒకరైన ఎర్సీనియా పెస్టిస్ మూలంగా ప్లేగువ్యాధి కలుగుతుంది.