ఒంటి రెక్కలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒంటి రెక్కల బంతి పుష్పం
నిండుగా పూరెక్కలతో ఉన్న ఈ బంతి పుష్పం ఒంటి రెక్కల బంతికి వ్యతిరేకమైనది ఇటువంటి పుష్పాలను ముద్ధ బంతి పువ్వులు అంటారు.

కొన్ని రకాల పూలమొక్కల పుష్పాలు పూర్తి స్థాయిలో పూయక అక్కడక్కడ ఒంటిగా పూరెక్కలు పూసినందున ఈ పూలను ఒంటి రెక్కల పుష్పాలు లేక ఒంటి రెక్కలు అంటారు. ఈ ఒంటి రెక్కల చెట్టు మామూలు చెట్టు లాగానే ఆరోగ్యంగా కనిపించినా పూలు నాసిరకంగా పూస్తాయి.