కాంతి మాపకము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
A photometer

కాంతి మాపకము (photometer) అనేది కాంతి తీవ్రతను కొలిచే పరికరం.

వీటిని కాంతి యొక్క క్రింది లక్షణాలను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు :