కిమేర

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


కిమేర (చిమేర) లైకాౢ దేశ౦ లో అనటోలియలో ఉంటుంది.ఇది నిప్పుని విడుదల చేసే ఆడ మృగం.దాని తల్లి, తంఁడులు "త్య్ఫఓన్,ఎచిడ్న".కిమేరని కారోయొ అనే దేశపు రాజు, "అమిసోడారుస్" పైకి తెచారు.దీనికి మూడుు తలలు ఉంటాయి.దాని నుదురు సింహం లా ఉందగా దాని మద్యమ భాగం మేక లా ఉందగా దాని మెడ భాగం డ్రాగన్ లా ఉంటుంది.దీనికి మూడుు తలలు ఉండడం వల్ల దీనిని "త్రికెఫలొస్" లేదా "త్రిసొమతొస్" అని అంటారు.

దీని తరువాత ఒర్చుస్ అనే మృగం దీని స్థానం తీసుకుంది.కిమేరని బెల్లెరొఫొన్, విర్గిల్ అనే మృగాలు చ౦పాయి.ఇది లైసియా దేశము న ఫసెలిస్ లో చిమేర అనే అగ్నిపర్వతము లా నిప్పుని విడుదల చేసింది కావున దీనిని చిమేర అనే పేరుతో పిలుస్తారు.కిమేర నీ శీతాకాలంలో మకర౦ (గుర౦) రూప౦లో గురి౨౦చారు.

మొదట "ఇఓబాటస్" అనే వ్యకి౨ బెల్లెరొఫన్ అనే వ్యకి౨ని కిమేరని చంపమని పంపగా దాని వద్ధకి ఎవరు వెళ్ళలేకపోయారు ఎందుకంటే అది మనిషి కాదు దానికి మూడుు తలలు (సింహం, మేక, పాము) ఉండడ౦ వల్ల.అది గట్టిగా ఒక్కసారిగ అరచి పెద్ధగా నిప్పుని వదిలింది.లైకాౢ దేశ౦ లో ఇప్పటికి కనుగొన్న విషయం అంటంటే, కిమేర ఇప్పటికీ సింహం రూపంలో నివసిస్తుందట.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కిమేర&oldid=2879573" నుండి వెలికితీశారు