కుక్క (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కుక్క ఒక పెంపుడు జంతువు.

కుక్క అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచించవచ్చు: