కృత్రిమము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కృత్రిమము [ kṛtrimamu ] kṛitrimamu. సంస్కృతం n. A trick craft, art, chicanery. adj. Artificial made by art. మనుష్యుల చేత చేయబడింది. Seeming, apparent, not real, deceitful.