కొరడా పురుగు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కొరడా పురుగు
Male Whipworm
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
ట్రి. ట్రిచురా
Binomial name
ట్రిచురిస్ ట్రిచురా

కొరడా పురుగు (ఆంగ్లం Whipworm) ఒక విధమైన వ్యాధి కారకమైన క్రిములు.

జాతులు[మార్చు]

  • ట్రిచురిస్ ట్రిచురా (మనిషి కొరడా పురుగు)
  • ట్రిచురిస్ వల్పిస్ (కుక్క కొరడా పురుగు)
  • ట్రిచురిస్ కంపనులా (పిల్లి కొరడా పురుగు)
  • ట్రిచురిస్ సూయిస్ (పంది కొరడా పురుగు)
  • ట్రిచురిస్ మ్యూరిస్ (ఎలుక కొరడా పురుగు)