కోకిల (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కోకిల అనేది ఈ క్రింది విషయాలను సూచిస్తుంది: