క్రిప్టోకాకస్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

క్రిప్టోకాకస్
Cryptococcus neoformans
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
క్రిప్టోకాకస్

Type species
క్రిప్టోకాకస్ నియోఫార్మాన్స్
Synonyms

Filobasidiella

Field stain showing Cryptococcus species in lung tissue

క్రిప్టోకాకస్ (లాటిన్ Cryptococcus) ఒక వ్యాధి కారకమైన జీవుల ప్రజాతి. వీని వలన కలిగే వ్యాధిని క్రిప్టోకాకోసిస్ (Cryptococcosis) అంటారు.