క్రిమినల్ (అయోమయనివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంగ్ల భాషలో క్రిమినల్ (Criminal) అనగా తెలుగు భాషలో నేరస్థుడు లేదా నేర సంబంధమైన విషయాలు అని అర్ధం.