క్లాస్ట్రీడియం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

క్లాస్ట్రీడియం
SEM micrograph of Clostridium difficile colonies from a stool sample.
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Domain:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
క్లాస్ట్రీడియం

Prazmowski 1880
జాతులు

C. acetobutylicum
C. aerotolerans
C. beijerinckii
C. bifermentans
క్లాస్ట్రీడియం బాట్యులినం
C. butyricum
C. chauvoei
C. colicanis
క్లాస్ట్రీడియం డిఫిసిల్
C. formicaceticum
C. ljungdahlii
C. laramie
C. novyi
క్లాస్ట్రీడియం పెర్ఫ్రింజెన్స్
C. phytofermentans
C. piliforme
C. scatologenes
C. sordellii
C. sporogenes
క్లాస్ట్రీడియం టెటని
C. tyrobutyricum

క్లాస్ట్రీడియం (లాటిన్ Clostridium) ఒక విధమైన వ్యాధికారక బాక్టీరియా.

వ్యాధి కారకాలు[మార్చు]

క్లాస్ట్రీడియం క్రిములు సాధారణంగా స్వేచ్ఛా జీవులు, ముఖ్యమైన్ వ్యాధికారకాలు (Pathogens).[1] మానవులలోఆతి ప్రమాదకరమైన వ్యాధులను కలిగించేవి నాలుగు జాతులున్నవి:

మూలాలు[మార్చు]

  1. Wells CL, Wilkins TD (1996). Clostridia: Sporeforming Anaerobic Bacilli in: Baron's Medical Microbiology (Baron S et al, eds.) (4th ed.). Univ of Texas Medical Branch. ISBN 0-9631172-1-1.
  2. Wells CL, Wilkins TD (1996). Botulism and Clostridium botulinum in: Baron's Medical Microbiology (Baron S et al, eds.) (4th ed.). Univ of Texas Medical Branch. ISBN 0-9631172-1-1.
  3. Wells CL, Wilkins TD (1996). Antibiotic-Associated Diarrhea, Pseudomembranous Colitis, and Clostridium difficile in: Baron's Medical Microbiology (Baron S et al, eds.) (4th ed.). Univ of Texas Medical Branch. ISBN 0-9631172-1-1.
  4. Wells CL, Wilkins TD (1996). Other Pathogenic Clostridia Food Poisoning and Clostridium perfringens in: Baron's Medical Microbiology (Baron S et al, eds.) (4th ed.). Univ of Texas Medical Branch. ISBN 0963117211.
  5. Wells CL, Wilkins TD (1996). Tetanus and Clostribium tetani in: Baron's Medical Microbiology (Baron S et al, eds.) (4th ed.). Univ of Texas Medical Branch. ISBN 0-9631172-1-1.