ఖరహరప్రియ రాగము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Kharaharapriya scale with shadjam at C

ఖరహరప్రియ రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 22వ మేళకర్త రాగము.[1][2] హిందుస్థానీ సంగీతంలోని కాఫీ థాట్ రాగం దీనికి సమానమైనది.

రాగ లక్షణాలు

[మార్చు]
 • ఆరోహణ : స రిగా మ ప ధని స
(S R2 G2 M1 P D2 N2 S)
 • అవరోహణ : సని ధ ప మగా రి స
(S N2 D2 P M1 G2 R2 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు చతుశ్రుతి ఋషభము, సాధారణ గాంధారము, శుద్ధ మధ్యమము, చతుశ్రుతి ధైవతము, కైశికి నిషాధము. ఇది 58 వ మేళకర్త రాగమైన హేమవతికి సమానమైన శుద్ధ మధ్యమ రాగము.

ఉదాహరణలు

[మార్చు]
త్యాగరాజు కృతులు.
 • కోరి సేవింపరారే - అదితాళం
 • చక్కనిరాజమార్గములుండగా - అదితాళం
 • చేతులారశృంగారము జేసి - అదితాళం
 • నడచి నడచి - అదితాళం
 • పక్కల నిలబడి కొలిచే ముచ్చట - మిశ్రచాపు తాళం
 • పాహి రామ రామ యనుచు - రూపక తాళం
 • పేరిడి నిన్ను - అదితాళం
 • మిత్రి భాగ్యమే భాగ్యము - అదితాళం
 • రామా నీ యెడ - అదితాళం
 • రామ నీ సమానమెవరు - అదితాళం
 • విడెము సేయవే నన్ను విడనాడకువే - అదితాళం

ఖరహరప్రియ జన్యరాగాలు

[మార్చు]

ఈ రాగంలో అనేకమైన జన్య రాగాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఆభేరి, అభోగి, బృందావన సారంగ, కాఫీ, మధ్యమావతి, ముఖారి, రీతిగౌళ, శ్రీ, ఉదయరవిచంద్రిక, శివరంజని, శ్రీరంజని.

కాఫీ రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణ

ఆనంద భైరవి రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణలు
 • పలుకే బంగారమాయెనా కోదండపాణి - రామదాసు కీర్తన.
 • s:రాముని వారము మాకేమి విచారము - రామదాసు కీర్తన.
 • రారా రామ సీతా రామ రారా - రామదాసు కీర్తన.
 • తరలిపోదాము చాలా దయయుంచండి - రామదాసు కీర్తన.
 • కలియుగ వైకుంఠము భద్రాచల నిలయము - రామదాసు కీర్తన.
 • ఏటికి దయరాదు శ్రీరాములు నన్ను - రామదాసు కీర్తన.
 • భారములన్నిటికి నీవెయనుచు నిర్భయుడనై యున్నానురా రామ - రామదాసు కీర్తన.
 • ఎటుబోతివో రామ యెటు బ్రోతువో రామ - రామదాసు కీర్తన.
 • ఎందుకు కృపరాదు శ్రీరామ - రామదాసు కీర్తన.
 • రామనామమే జీవనము అన్యమేమిరా కృపావనము - రామదాసు కీర్తన.

ముఖారి రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణలు
 • రామ నీ చేతేమిగాదుగా - రామదాసు కీర్తన.
 • అయ్యయ్యో నీవంటి అన్యాయ దైవము - రామదాసు కీర్తన.
 • రామరామ నీవేగతిగద సంరక్షణంబు సేయ - రామదాసు కీర్తన.
 • రామ రామ రామ రామ శ్రీరామ - రామదాసు కీర్తన.
 • పాలయమాం జయ రామ జయ - రామదాసు కీర్తన.

మధ్యమావతి రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణలు
 • అడిగి సుఖము లెవ్వ రనుభవించిరిరా - త్యాగరాజు కీర్తన
 • s:పాహి రామ ప్రభో పాహి రామప్రభో - రామదాసు కీర్తన.
 • నిను పోనిచ్చెదనా సీతారామ - రామదాసు కీర్తన.
 • రామా నను బ్రోవగరాదా - రామదాసు కీర్తన.
 • ఓ రఘువీరా యని నే పిలిచిన - రామదాసు కీర్తన.
 • రామ సుధాంబుధి ధామ రామ నాపై - రామదాసు కీర్తన.
 • అదివో అల్లదివో శ్రీ హరివాసము - అన్నమాచార్య కీర్తన

శ్రీ రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణ

ఆభేరి రాగము

[మార్చు]
ఉదాహరణ

మూలాలు

[మార్చు]
 1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
 2. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras

http://www.carnatica.net/nvr/kharahara.pdf