ఖాదియానిలు ఎవరు ?

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఖాదియానిలు అని అహ్మదీయులను అంటారు. వారు కూడ ఇస్లాం లో ఉన్న పలు వర్గాలలో ఒక వర్గం. కాని ఇతర ముసల్మానులు ఈ అహ్మదీయుల ను కాఫిర్లు అని అంటారు.