గల్ఫ్ తెలుగు రేడియో

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గల్ఫ్లో మొట్టమొదటి తెలుగు భాషా రేడియో స్టేషన్ మే-రంజని 1152AM. ఇది 3 సంవత్సరాలుగా మంచి, ప్రసిద్ధమైన వినోదాన్ని అందిస్తుంది. ఇది ప్రత్యక్ష ప్రసార ప్రేక్షక భాగస్వామ్యాన్ని సృష్టించే అంశాలను కలిగి ఉన్న 7 గంటల వైవిధ్య కార్యక్రమాలను రోజు సాయంత్రం 3 నుండి రాత్రి 10 గంటల(UAE స్థానిక సమయం), ప్రసారం చేస్తుంది .ఈ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న ప్రేక్షకులకు వినోదం కంటెంట్ యొక్క స్థానికీకరణ కూడా జరిగింది.

On the technical side, the Amplitude Modulated broadcasting through state-of-the-art high-power transmitters ensures perfect aural quality. Plus, to stay up-to-date with tonal fidelity innovations, Me-Ranjani 1152Am has done away with tapes and compact discs entirely. The complete programming of the channel is now digested and transmitted through a high-end computer server to ensure zero impurities and disturbances with sound clarity that is second to none.

REACH

The network strength of Me-Ranjani 1152AM Telugu Radio covers a radius of over 600 km, thus broadcasting clear, high quality entertainment throughout the GCC and beyond. The station's reach spans the entire Gulf region including Kuwait, Bahrain, Qatar, KSA, Oman, UAE and many more. This includes an estimated 1.2 million Telugu audiences of which close to half a million reside in the UAE alone.


ME-RANJANI TELUGU MAGAZINE

AT Me-Ranjani 1152Am, we have continued the pioneering streak with our newest foray into publishing. Me-Ranjani Telugu Magazine, launched in February 2010, is the first Telugu monthly publication in Gulf region. This visually-oriented magazine, printed in full glossy colour throughout, provides a highly attractive offering. It features not just a futuristic look, but content which appeals to both next-gen audiences as well as traditionalist readers.

REACH

Me-Ranjani Telugu Magazine is distributed across the Gulf region including Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman and the UAE. Of the total published copies 10,000 are circulated in the UAE alone. Extending our reach to every part of the emirates, we have appointed Mallik News Agency, which covers a far-reaching network, as the distributor.

Plus, with continuous promotional slots on our ever popular 3-year-old radio channel Me-Ranjani 1152AM, the magazine is guaranteed to build on its resounding success. Make the most of this first-ever opportunity to extend your brand's reach by attracting the high purchasing power of Telugu audiences across the Gulf.