గుత్తా రాధాకృష్ణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇతను "హేతువాదం" పత్రిక ఎడిటర్ గా పనిచేశారు.

రచనలు[మార్చు]

  1. జగత్ సత్యం-బ్రహ్మం మిధ్య 1987
  2. మనసు అంటే ఏమిటి? 1996
  3. బౌతికవేదం 1996
  4. దేవుడెలాఉంటాడు? 1997