గెరాల్డ్ ఎడెల్మాన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గారాల్డ్  మౌరైసి ఎడెల్మన్ (జులై 1, 1929 –2014 మే 17) వారు ఒక అమెరిక జివశాస్ర్తవేత  ఆయన  1972లో నొబెల్ బహుమతి   శరీరశాస్ర్తంలో, వైద్యరంగంలో ప్రచురించి దానిని రాడ్న్య్ రాబట్ పోటర్ పని చేసి దెని గురించి అంట్ రొగనిరొదక వ్యవస్థ  .[1] ఎడెల్మన్ నొబెల్ బహుమతి వచింది-ప్రతిరక్షక రూపం అణువులు చెపినందుకు.[2] ఇంటర్వ్య్లొ లో, ఏమి చెపారు అంటే  బాగాలు బాగాలు రొగనిరొగక వ్యవస్థ  లో రుపొదించు కుంటాయి ఒకరి జివనంలో అదె విదంగా మెదడులో ఏర్పడతాయి ఇదే రకంగా ఇంకా  నిరంతరం  పని జరుగుతుంది  దేని గురించి అయితే నొబెల్  బహుమతి వచ్చిందిదాని తరువాత ఆయన శరీరసాస్ర్తం, నాడి శాస్ర్తం గురించి కుడా పరిశోధమన చేసారు

Early life[మార్చు]

గెరాల్డ్ ఎడెల్మ్న్ పుటింది  1929 సంవత్సరంలో[3]  ఓజోన్ పార్క్, రాణుల, న్యుయార్క్, యూదు తల్లిదండ్రుల, వైద్యుడైన ఎడవర్డ్ ఎడెల్మన్,, అన్న (నీ ఫ్ర్డ్మన్) ఎడెల్మన్, బీమా క్ంపెనిలో పని చెసెవారు  .[4] ఆయన సంవత్సరాలు వీన నెర్చుకునారు, కాని ఆయన ఏమి గ్రహించారు అంటె జివనానికి అవసర్మైన వయోలినిస్త్ కాబటి ఆయన వైద్య పరిశోధన లో  చెరడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు[5] నూయార్క్ వెళ్ళిన తరువాత ఆయన పెస్విసెలివ్యయావ్ కాలేజిలో జేరాడు ఎక్కడైతె  గ్రాడ్యూఎషన్ మాగ్న కంం లౌఎడి డెనితొ అంటె బి.స్ ఉర్సినస్ కాలేజి లో చేసాడొ 1950 లో చేసాడ,  ఎం. డి పెనైయ్స్లవ  స్కూల్ లో ఆఫ్ వైద్యంలో 1954 లో తిసుకున్నాడు.[4]

Career[మార్చు]

ఒక సంవత్సరం తరువాత జాంసన్ పునాది ఆఫ్ వైద్యశాస్త్ర భౌతిక, ఎడెల్మన్  అక్కడ నివాసిగా మాసుచుసెత్స్ సాదారణ హాస్పిటల్ అయాడు దాని తరువాత వైద్య ఫ్రాన్స్  నేర్చుకున్నాడు యు ఎస్ వైద్య కార్పులతొ పాటు  .[4]  1957లొ ఎడెల్మన్ రాక్ ఫిల్లర్ సంస్ధ ఆఫ్ వైద్య పరిశోధన ఉన్నత విద్యావంతుదిగా అయాడు, హెర్రి కుంకిల్ లాబరిటిలో పని చెసి పిహె.డి పొందాడు 1960 లో  .[4] ఆ సంస్ధ ఆయను అసిటెంట్ ఆఫ్ ఉన్నత విద్యయలకు  డీన్ గా నియమించింది  ; ఆయన  1966 లో ఆ సూల్క్ కి  ప్రొఫెసర్ గా అయాడు.[4] 1992 లో కాలిఫొనియాకి వెశ్శాడు అక్కడికి వెశ్శి నూరొబయాలజి ప్రొఫెసర్ అయాడు సిక్రిప్స్  పరిశోధన సంస్ద.[6]

ఆయన నొబెల్ బహుమతి తరువాత, ఎడెల్మన్ దాని తరువాత  పరిశోధన నియంతర ప్రాథమిక సెల్యూలార్ బాగాలు గురించి చేశాడు, ప్రముఖంగా నియంతరన  సెల్  వృద్ధి గురించి, అభివృద్ధి యొక్క ఎక్కువ సెల్ కలిగివున్న జివులు  ఎక్కువ శ్రద్ధ సెల్ టు సెల్ పర్సపర పిండము అభివృద్ధి, రూపం, నాడి యెక్క పని వ్యవస్ద చెపాడు  ఈ చదువు కొత్త అంవేషణ్ కు డారి  చూపింది సెల్ అంటుకునె కణాలు (స్, ఎ, ఎం), మార్గని చూపిస్తుండి  జీవి తన యొక్క రూపం, ఆకారం  దేని చేత అయితే నాడి వ్యవస్థ కట్టబడుతుంది.ప్రముఖ్యమైన ఒక అంశం ఎమిటి అంటే జీన్ అది నాడి సెల్ అంటుకునె  అణువు ఆ అణువు అనుకూల వ్యాధినిరొగక శక్తి కి పరినమం చేసింది

Nobel Prize[మార్చు]

పారిస్ లో సైన్య్ం లో పని చేసెటప్పడు ఎడెల్మనొక పుస్తకం చదివాడు అది ఆయనను యాంటిబయొటిక్స్ ఆశ పుట్టింది  [7] ఆ పుస్తకం కొంచం మాత్రమే చెపింది, కాబట్టి ఆయన అమెరికా వెళ్ళిన తరువాత పరిశోధన చెద్దాం అనుకుంట్టాడు  తరువాత  అమెరికా వచ్చినప్పడు, ఆయన బౌత్తిక రసాయక   శాస్త్రంలో పి.హెచ్.డి 1960 లో  P.[7] ఎడెల్మన్ యెక్క  పరిశోధన, అతని అనుచరులు, రాడ్ని రాబర్ట్ పొర్టర్ 1960 ప్రారంబము లో ప్రాద్థమిక పురొగతి యాంటిబాడి రసాయక నిర్మాణం, తరువాత పరిశోధన దారి చూపింది, study.[8] వారి యెక్క పని వల్ల వారు నొబెల్ బహుమతి 1972 లో ఎడెల్మన్, పోటర్ తీసుకున్నారు.[1]

1972 లో నొబెల్ బహుమతి పత్రికా, కారొలింనకా ఇంస్టటూయ్ట్ ఎడెల్మెన్, పోటర్ పని ప్రముక్క పురోగతి

Disulfide bonds[మార్చు]

ఈ చిత్రం  వర్ణింస్తుంది డై సల్ఫైడ్ బాడ్స్ (ఎరుపు) అంటుకున్న ఉన్న కాంతి  (ఆకుపచ్చ), బారీ (నీలం) ప్రొటీంసు  ఊపబాగాలు ఇమ్య్నొగ్లొబిన్ జి (ఐ జి జి) అణువులు. ఈ చిత్రం, వారి స్దాయి వేరియబుల్, కాంసొనంట్  డోమేంస్ ఆఫ్ అణువు.బారీ, వెలుగు చైంస్ వెరియబుల్ ప్రాంతాలు  వచ్చి  కలసి యాటిజన్ బైండింగ్ సైట్లు చివరి రొండు సుషట్ చేయి ఆఫ్ యాంటిబాండి 

ఎడెల్మన్ ప్రారంభ పరిశోధన యాంటిబాండి రూపం ప్రొటీంస్ డై సలెఫైడే బాండ్స్ అతికి ప్రొటీంస్ సబ్ యూనిట్స్. ప్రొటీంస్ సబ్ యునిట్స్ ఆఫ్ యాంటిబాడ్సి రొండు రకాలు, పెద్ద భారీ గొలుసులు, చిన్న తెలిక గొలుసులు.రొండు తెలిక, రొండు భారీ గొలుసులు అతికి డై సలఫైడ్ పని కరమైన యాంటిబాడి రూపం అవ్వడానికి

Molecular models of antibody structure[మార్చు]

 తన యొక్క పరిశోధన ఉపయొగించి, వేరెవారి, ఎడెల్మన్ యాంటిబాడి ప్రొటీంస్ అణువులు అభివృది పరిచాడు .[9] ప్రాముఖ్య ఫీచర్  నమూనాలు ఆలోచన యాంటిజన్  బైండింగ్ డొమైంస్  ఆఫ్ యాంటిబాడిస్  The inter-chain disulfide bonds help bring together the two parts of the antigen binding domain.

References[మార్చు]

  1. 1.0 1.1 "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1972". Retrieved 2007-09-27.
  2. Structural differences among antibodies of different specificities Archived 2006-05-08 at the Wayback Machine by G. M. Edelman, B. Benacerraf, Z. Ovary and M. D. Poulik in Proc Natl Acad Sci U S A (1961) volume 47, pages 1751-1758.
  3. Rutishauser, Urs (2014). "Gerald Edelman (1929–2014) Biologist who won Nobel for solving antibody structure". Nature. 510 (7506): 474. Bibcode:2014Natur.510..474R. doi:10.1038/510474a.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Odelberg, Wilhelm, ed. (1973). "Gerald M. Edelman: Biography". Les Prix Nobel en 1972. Nobel Foundation. Retrieved 2007-09-27.
  5. Edelman's remarks in 2008 radio interview with physicist Michio Kaku (host of Exploration).
  6. "Gerald M. Edelman: Curriculum Vitae" (PDF). Retrieved 2007-09-27.
  7. 7.0 7.1 "Frontiers Profile: Gerry Edelman". 2000-11-21. Retrieved 2007-09-27.
  8. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1972" (Press release).
  9. Lua error in మాడ్యూల్:Citation/CS1/Identifiers at line 1014: attempt to compare nil with number.