గౌరీపతిశాస్త్రి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గౌరీపతిశాస్త్రి తెలుగు చలనచిత్ర నటుడు. ఈయన గాయకుడు కూడా. వాహినీ వారి చాలా చిత్రాలలో ఈయన నటీంచాడు. ఈయన వాహినీ వారి గుణసుందరి కథ (1949)లో టి.జి.కమలతో కలిసి తెలుసుకోండయా పాట పాడాడు. ఆ పాట తన పాత్రకోసమే పాడినా దానిని నృత్యదర్శకుడు పసుమర్తి కృష్ణమూర్తి మీద చిత్రీకరించారు. కృష్ణమూర్తి ఆ పాటలోనే నటించారు. తేడా తెలియకుండా కె.వి.రెడ్డి ఈ పాటను చిత్రీకరించారు.

చిత్రసమాహారం[మార్చు]

లింకులు[మార్చు]