గౌరుబోయిన పోలయ్య

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హేతువాది . 1901 లో జన్మించారు. ఇంకొల్లులో ఉపాధ్యాయుడుగా పనిచేశారు.1979లో చనిపోయారు.

రచనలు[మార్చు]

  1. పురాణాల్లో బూతు
  2. విమర్శ రామాయణం 1970 .