చర్చ:అలాన్ ట్యూరింగ్‌

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

"ఆలన్ ట్యూరింగ్" కూర్పుల చరితం[మార్చు]

"ఆలన్ ట్యూరింగ్" వ్యాసాన్ని యిది వరకు ఉన్న ఈ వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.--ఈ వాడుకరి నిర్వాహకుడుకె.వెంకటరమణచర్చ 13:20, 8 జూలై 2016 (UTC)

 • (ప్రస్తు | గత) 13:16, 8 జూలై 2016‎ Kvr.lohith (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ చి . . (209 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి | దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు | గత) 13:15, 8 జూలై 2016‎ Kvr.lohith (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (81 బైట్లు) (-29,534)‎ . . (అలాన్ ట్యూరింగ్‌ లో విలీనం చేసితిని) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు | గత) 02:01, 29 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (29,615 బైట్లు) (+700)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:31, 28 మే 2016‎ Rajasekhar1961 (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (28,915 బైట్లు) (+69)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:08, 28 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (28,846 బైట్లు) (+47)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 02:49, 27 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ చి . . (28,799 బైట్లు) (+4,739)‎ . . (→‎గణితం పై పరిశోధనలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 00:26, 27 మే 2016‎ రవిచంద్ర (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,060 బైట్లు) (-1,003)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 22:39, 26 మే 2016‎ Kprsastry (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ చి . . (25,063 బైట్లు) (+25)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 22:30, 26 మే 2016‎ Kprsastry (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ చి . . (25,038 బైట్లు) (+23)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:28, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (25,015 బైట్లు) (+103)‎ . . (→‎పాఠశాల చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:28, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,912 బైట్లు) (-103)‎ . . (→‎గణితం పై పరిశోధనలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:28, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (25,015 బైట్లు) (-105)‎ . . (→‎మరణం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:27, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (25,120 బైట్లు) (+102)‎ . . (→‎గణితం పై పరిశోధనలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:26, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (25,018 బైట్లు) (+35)‎ . . (→‎మరణం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:22, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,983 బైట్లు) (+58)‎ . . (→‎మరణం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:19, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,925 బైట్లు) (-3)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:18, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,928 బైట్లు) (+28)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:18, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,900 బైట్లు) (+19)‎ . . (→‎గణితం పై పరిశోధనలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:17, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,881 బైట్లు) (-19)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:16, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,900 బైట్లు) (+56)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:13, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,844 బైట్లు) (+30)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 17:09, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,814 బైట్లు) (-273)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 16:06, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (25,087 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎మూలాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 16:05, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (25,086 బైట్లు) (+105)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 16:02, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,981 బైట్లు) (+18)‎ . . (→‎జననం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 16:02, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,963 బైట్లు) (+67)‎ . . (→‎జననం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:59, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,896 బైట్లు) (+65)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:56, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,831 బైట్లు) (+210)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:54, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,621 బైట్లు) (+76)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:52, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,545 బైట్లు) (+1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:49, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,544 బైట్లు) (+73)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:48, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,471 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:46, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (24,470 బైట్లు) (+1,628)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:38, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (22,842 బైట్లు) (+1,227)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:34, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (21,615 బైట్లు) (+367)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:28, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (21,248 బైట్లు) (+939)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:25, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (20,309 బైట్లు) (+2,192)‎ . . (→‎కాలేజి చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:23, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (18,117 బైట్లు) (+59)‎ . . (→‎చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:22, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (18,058 బైట్లు) (+965)‎ . . (→‎చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:19, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (17,093 బైట్లు) (+1,338)‎ . . (→‎చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:18, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (15,755 బైట్లు) (+2,009)‎ . . (→‎చదువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:14, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (13,746 బైట్లు) (+2,047)‎ . . (→‎బాల్యము) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:08, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (11,699 బైట్లు) (-6)‎ . . (→‎బాల్యం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 15:07, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (11,705 బైట్లు) (+2,447)‎ . . (→‎పెళ్లి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 14:58, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (9,258 బైట్లు) (+38)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 14:55, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (9,220 బైట్లు) (+160)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 14:54, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (9,060 బైట్లు) (+1,225)‎ . . (→‎పెళ్లి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 14:51, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (7,835 బైట్లు) (+1,314)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 14:48, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (6,521 బైట్లు) (+1,373)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 14:45, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (5,148 బైట్లు) (+24)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 14:44, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (5,124 బైట్లు) (+2,599)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 14:39, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (2,525 బైట్లు) (+1,534)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి | ధన్యవాదాలు)
 • (ప్రస్తు | గత) 14:37, 26 మే 2016‎ Bhaskaranaidu (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు)‎ . . (991 బైట్లు) (+991)‎ . . (←Created page with 'బ్రిటిష్ గణితవేత్త ఆలన్ ట్యూరింగ్. గణిత పునాదులపై డేవిడ్ హ...') (ధన్యవాదాలు)