చర్చ:అహోబిలం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికిప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు చూడండి)
ఈ వ్యాసాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పుణ్యక్షేత్రాలు అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకిలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని తెలుగు పుస్తకాలు జాబితా చేసి ఆ పుస్తకాల ద్వారా వికీపీడియాలోని వ్యాసాలు అభివృద్ధి చేయడం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


  (ప్రస్తు • గత) 00:35, 1 మే 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (17,997 బైట్లు) (+46)‎ . . (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 00:34, 1 మే 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (17,951 బైట్లు) (+176)‎ . . (→‎మూలాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 10:05, 24 ఆగష్టు 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (17,775 బైట్లు) (+2,830)‎ . . (Rajasekhar1961 (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 753135 ను రద్దు చేసారు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 05:48, 23 ఆగష్టు 2012‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (14,945 బైట్లు) (-402)‎ . . (సమాచారం లేని విభాగాలను తొలగిస్తున్నాను.) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 08:02, 26 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (15,347 బైట్లు) (+360)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 07:51, 26 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (14,987 బైట్లు) (+1,302)‎ . . (→‎అహోబిలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 07:29, 26 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (13,685 బైట్లు) (+1,612)‎ . . (→‎అహోబిలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 02:33, 17 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (12,073 బైట్లు) (+1,137)‎ . . (→‎అహోబిలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 01:52, 16 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,936 బైట్లు) (+1,262)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 01:20, 16 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (9,674 బైట్లు) (+2,277)‎ . . (→‎అహోబిలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 00:55, 16 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,397 బైట్లు) (+2,035)‎ . . (→‎అహోబిలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 00:39, 16 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,362 బైట్లు) (+1,325)‎ . . (→‎అహోబిలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 00:28, 16 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,037 బైట్లు) (+1,520)‎ . . (→‎అహోబిలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 00:07, 16 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,517 బైట్లు) (+1,190)‎ . . (→‎అహోబిలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 23:47, 15 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,327 బైట్లు) (+599)‎ . . (→‎అహోబిలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 23:42, 15 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (728 బైట్లు) (+428)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  (ప్రస్తు • గత) 23:38, 15 జూలై 2012‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (300 బైట్లు) (+300)‎ . . (కొత్త పేజీ: శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ దేవస్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు జిల్లా [[ఆ...)