చర్చ:జి.వి.మావలాంకర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అయ్యా రెడ్డిగారూ, ఇంతకు మునుపే ఒక వ్యాసం వున్నది జి.వి.మావలాంకర్ అనే పేరుతో. వ్యాసం మొదలు పెట్టక ముందు ఒక సారి వ్యాసం గురించి వెతికి, లేనప్పుడు రచయిత వ్యాసం ప్రారంభిస్తే మంచిది. అలాగే మొదటి పేజీలో జి.వి.మావలాంకర్ లింకు ఊదారంగులో వున్నది, అర్థము, ఆ పేరుతో ఒక పేజీ వుండవచ్చు. అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ) 20:41, 27 నవంబర్ 2013 (UTC)

ఈ పేజీ పేరుకు దారిమార్పు పేజీగా మార్చవచ్చు. అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ) 20:43, 27 నవంబర్ 2013 (UTC)
గణేష్ వాసుదేవ్ మావ్లాంకర్ చర్చా పేజి నుంచి
నేను వ్యాసం మొదలు పెట్టక ముందు మొదటి పేజీలో జి.వి.మావలాంకర్ లింకు ఎరుపు రంగులో వున్నది, ఒకసారి ఆ వ్యాసం గురించి వెతికి రాద్దామని పూర్తి పేరుతో గణేష్ వాసుదేవ్ మావ్లాంకర్ పేజీని సృష్టించాను. ఈ లోపల మీరు నేరుగా జి.వి.మావలాంకర్ పేరుతోనే పేజీని సృష్టించేశారు. YVSREDDY (చర్చ) 04:48, 28 నవంబర్ 2013 (UTC)