చర్చ:త్యాగయ్య (1946 సినిమా)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టు ఈ వ్యాసం భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతీయ సినిమాలకు సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
తెలుగు ఈ వ్యాసాన్ని తెలుగు ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ వ్యాసం మొలకతరగతి చెందిన వ్యాసం అని వికీప్రాజెక్టు భారతదేశం ద్వారా యాంత్రికంగా కొలిచారు. దీనికి కారణం ఈ వ్యాసంలో మొలక అనే పేరు ఉన్న మూసను ఉపయోగించటమే, లేదా వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం బాగా తక్కువ వుండటం కూడా ఇంకో కారణం.
  • మీరు దీనిని అంగీకరిస్తే గనక, దయచేసి {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం}} యొక్క యాంత్రికం=అవును పారామీటరు ఈ చర్చాపేజీ నుండి తొలగించండి.
  • మీరు దీనిని అంగీకరించకపోతే గనక, దయచేసి {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం}} మూసలోని, తరగతి పారామీటరు మార్చాండి. ఆ తరువాత {{వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం}} యొక్క యాంత్రికం=అవును పారామీటరు ఈ చర్చాపేజీ నుండి తొలగించండి, తరువాత వ్యాసం నుండి మొలక అని ఉన్న మూసను కూడా తొలగించండి.


http://www.imdb.com/title/tt0246277/ లో కామేష్ మండవల్లి అనే ప్రేక్షకుడు వ్రాసిన సమీక్ష:

One of the best telugu films ever!, 23 November 2000

Author: Kamesh Medepalli

Tyagiah/Thyagayya is a soul stirring film about the truly extra-ordinary life of Saint Thyagaraja. The movie stands out to be in the all time best because of the deeply moving portrayal of Thyagrabrahma by Chittoori Nagayya.

The movie achieves the magic by having Nagayya sing for himself the songs composed by Thyagabrahma. The movie is a solid proof for the importance of screenplay and acting in a movie. The film is also a big credit to the skills of Nagayya - as a director, actor, singer and producer! I was amazed to see the "appropriate" usage of lighting throughout the movie..the film was made in 1946, there were barely any advanced techniques in the industry. The film was still made amazingly well.

Regarding the storyline of the film, it runs in a semi-documentary style narrating the key happenings in the life of the "Brahma" of Carnatic Music. It captures the societal norms in the late 18th century, how many of the musicians used to seek the patronage of the kings and more importantly how Thyagabrahma was seeking the patronage of only Lord Rama. It depicts Thyagabrahma as not just a devotee of Lord Rama but also as a husband, brother, student and teacher.

The most valuable part of the film is the soundtrack itself. It is totally amazing to hear Nagayya sing the Thyagaraja Krithis with the devotion and clarity that is way beyond those of the more well-known Carnatic singers. Thyagaraja's music is very famous for the blend of rAgam-thAlam-pallavi. On top of this mix is the sheer devotion for Lord Rama. Thyagaraja composed his music as a way of praising the glories of Lord Rama and as a way of seeking his patronage. This key aspect of Thyagaraja's music combined with the homogeneous mix of rAgam-thAlam-pallavi and the right pronunciation of telugu words is missing in the standard renditions by Carnatic music stalwarts like Mangalampalli Bala Murali Krishna, T.N. Seshagopalan, Maharajapuram Santhaanam or even Semangudi! This itself is a great achievement for Nagayya.

I cannot but break into tears each time I see the absolute ecstasy [a word often misused] in Thayabrahma when he is finally blessed by Lord Rama.

The movie starts with a disclaimer saying the script was written based on the information provided by people who were,

in some way or the other, involved with Thyagaraja's life and thanks them for their input. This is something extra-ordinary for films made in those days.

If you are looking for a movie which will move every cell in your body through absolutely great music and devotion...this is it!!

త్యాగయ్య (1946 సినిమా) గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి