చర్చ:నైట్ రైటింగ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

In Barbier's variant, a 6×6 matrix includes most of the characters of the French alphabet, as well as several digraphs and trigraphs:

అనే వాక్యానికి ఈ క్రింది విధంగా అనువాదం జరిగింది, తెలిసినవారు మరింత స్పష్టంగా అనువదించగలరు. YVSREDDY (చర్చ) 08:32, 9 జనవరి 2013 (UTC)

6x6 చదరంలో ఫ్రెంచ్ వర్ణమాల యొక్క చాలా అక్షరాలు, అలాగే ద్వివర్గాలు మరియు త్రివర్గాలు బార్బియర్ రూపాంతరంలో ఉన్నాయి.