చర్చ:పిప్పలి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దీనిని విస్తరించవచ్చు అనుకుంటాను. నెట్ లో దీని సమాచారం ఎక్కడా సరిగా దొరకలేదు. ఇక్కడైనా దొరుకుతుంది విస్తరిస్తే. అందువలన వదిలేస్తే నెమ్మదిగా విస్తరించవచ్చు.విశ్వనాధ్ (చర్చ) 03:53, 31 జనవరి 2013 (UTC)