చర్చ:భారతదేశ పంచవర్ష ప్రణాళికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారతదేశ పంచవర్ష ప్రణాళికలు వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2010 సంవత్సరం, 12 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia
భారతదేశ పంచవర్ష ప్రణాళికలు వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2010 సంవత్సరం, 06 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia


చంద్రకాంత్! వ్యాసం చాలా బాగున్నది. ఈ వ్యాసానికి అనుగుణమైన ఏవైనా బొమ్మలు (లేదా గ్రాఫులు, పట్టికలు) సూచించగలవా! అప్పుడు దీనిని "ఈ వారం వ్యాసం" జాబితాలోకి ప్రతిపాదించవచ్చును. --కాసుబాబు 05:30, 19 నవంబర్ 2007 (UTC)


కాసుబాబు గారూ, మీరిచ్చిన సూచన బాగుంది, తప్పకుండా ప్రయత్నిస్తాను. కాని నావద్ద దీని సంబంధించిన బొమ్మలు లేవు, పట్టికలు మాత్రం ఉన్నాయి.C.Chandra Kanth Rao 15:47, 19 నవంబర్ 2007 (UTC)