చర్చ:మీథేన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

"మిథేన్" కూర్పుల చరితం[మార్చు]

"మిథేన్" వ్యాసాన్ని యిది వరకు ఉన్న ఈ వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.-- కె.వెంకటరమణ 05:02, 5 ఏప్రిల్ 2015 (UTC)

 • (ప్రస్తు • గత) 05:00, 5 ఏప్రిల్ 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (181 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (3 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:59, 5 ఏప్రిల్ 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (53 బైట్లు) (-7,621)‎ . . (మీథేన్ లో విలీనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 10:33, 17 జనవరి 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,674 బైట్లు) (+42)‎ . . ({{విలీనం|మీథేన్}} - మీథేన్ లో విలీన ప్రతిపాదన) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 00:01, 6 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,632 బైట్లు) (+186)‎ . . (→‎ఉత్పత్తి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 00:00, 6 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,446 బైట్లు) (+154)‎ . . (→‎ప్రత్యామ్నాయ మూలాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 23:58, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,292 బైట్లు) (+215)‎ . . (→‎వాతావరణ మీథేన్) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 23:57, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,077 బైట్లు) (+941)‎ . . (→‎ఇవి కూడా చూడండి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 23:55, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,136 బైట్లు) (-656)‎ . . (→‎గమనికలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 23:54, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,792 బైట్లు) (-20)‎ . . (→‎గమనికలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 23:48, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,812 బైట్లు) (+647)‎ . . (→‎గమనికలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 23:46, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,165 బైట్లు) (+726)‎ . . (→‎బయటి లింకులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:51, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,439 బైట్లు) (+124)‎ . . (→‎బయటి లింకులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:48, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,315 బైట్లు) (+39)‎ . . (వర్గం:మీథేన్ చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:47, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,276 బైట్లు) (+79)‎ . . (వర్గం:పారిశ్రామిక వాయువులు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:47, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,197 బైట్లు) (+77)‎ . . (వర్గం:గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:47, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,120 బైట్లు) (+42)‎ . . (వర్గం:ఇంధనాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:46, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,078 బైట్లు) (+52)‎ . . (వర్గం:ఇంధన వాయువు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:46, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,026 బైట్లు) (+61)‎ . . (→‎బయటి లింకులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:30, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,965 బైట్లు) (+42)‎ . . (→‎మూలాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:29, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,923 బైట్లు) (+29)‎ . . (→‎ఇవి కూడా చూడండి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:29, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,894 బైట్లు) (+48)‎ . . (→‎భూలోకేతర మీథేన్) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:28, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,846 బైట్లు) (+51)‎ . . (→‎భద్రత) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:28, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,795 బైట్లు) (+23)‎ . . (→‎క్లాత్రేట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:27, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,772 బైట్లు) (+46)‎ . . (→‎వాతావరణ మీథేన్) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:26, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,726 బైట్లు) (+50)‎ . . (→‎ప్రత్యామ్నాయ మూలాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:26, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,676 బైట్లు) (+65)‎ . . (→‎సంఘటన) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:25, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,611 బైట్లు) (+23)‎ . . (→‎ప్రయోగశాల సంశ్లేషణ) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:25, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,588 బైట్లు) (+62)‎ . . (→‎పారిశ్రామిక మార్గాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:24, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,526 బైట్లు) (+68)‎ . . (→‎సర్ప పదార్థము) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:24, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,458 బైట్లు) (+43)‎ . . (→‎జీవ మార్గాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:21, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,415 బైట్లు) (+44)‎ . . (→‎ఉత్పత్తి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:20, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,371 బైట్లు) (+32)‎ . . (→‎రసాయనిక ముడిపదార్థం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:19, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,339 బైట్లు) (+65)‎ . . (→‎లిక్విడ్ మీథేన్ రాకెట్ ఇంధనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:19, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,274 బైట్లు) (+90)‎ . . (→‎గ్యాస్ పవర్) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:18, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,184 బైట్లు) (+43)‎ . . (→‎ద్రవీకృత సహజ వాయువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:17, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,141 బైట్లు) (+65)‎ . . (→‎సహజ వాయువు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:15, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,076 బైట్లు) (+65)‎ . . (→‎ఉపయోగాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:14, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,011 బైట్లు) (+31)‎ . . (→‎హాలోజనులు - ప్రతిచర్యలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:13, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,980 బైట్లు) (+71)‎ . . (→‎దహనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:12, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,909 బైట్లు) (+22)‎ . . (→‎ఆమ్ల ఆధారిత ప్రతిచర్యలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:11, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,887 బైట్లు) (+75)‎ . . (→‎రసాయన ప్రతిచర్యలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:10, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,812 బైట్లు) (+57)‎ . . (→‎లక్షణాలు మరియు బంధం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:09, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,755 బైట్లు) (+61)‎ . . (→‎చరిత్ర) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:05, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,694 బైట్లు) (+26)‎ . . (→‎మూలాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 15:59, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,668 బైట్లు) (+48)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 15:58, 5 జనవరి 2015‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,620 బైట్లు) (+3,620)‎ . . (కొత్త పేజీ: {{Chembox | Verifiedfields = changed | Watchedfields = changed | verifiedrevid = 464371375 | ImageFile = Methane-2D-dimensions.svg | ImageFile_Ref = {{chemboximage|c...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)