చర్చ:మొదటి పేజీ/పాత చర్చ 1

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Archive ఇది ఇంతకు ముందు జరిగిన చర్చలను భద్రపరిచిన పేజి. ఈ పేజిని మార్చ వద్దు. మీరు గనక కొత్త చర్చ మెదలు పెట్టాలనుకుంటే, లేదా పాత చర్చ కొనసాగించాలనుకుంటే, ప్రస్తుత చర్చా పేజిలో వ్రాయండి.

అనుస్వరము (ం) గురించి

దయచేసి అనుస్వరమును సరిగా వ్రాయుము (ఉద॥ "సి౦హ౦" బదలు "సింహం" వ్రాయుము). ఒకవేల మీరు తెలుగు-RTS transliteration ఉపయోగించెదరొ, "M" అణచిస్తె అనుస్వరము (ం) వస్తుంది. --సూర్యం 22:57, 11 Dec 2004 (UTC)

"పేజీ" అనే బదులు "కాగితము" ఒప్పు కదా?

"పేజీ" అనే బదలు "కాగితము" ఒప్పు కదా? తెలుగు సొంత పదములు ఉపయోగించటం మనము ప్రయర్తనము చేసెదము, సరే నా? --సూర్యం 22:57, 11 Dec 2004 (UTC)


పేజీ అనేది పాపులర్ అయితే పేజీ నే ఉపయోగించుదాము, మన ఉద్దేశ్యము ఎక్కువ తెలుగు వారికి ఉపయోగపడటము, తెలుగు విఙ్నానాన్ని తరువాతి తరానికి ఉపయోగించడము. పేజీ అనేది ఎప్పుడో తెలుగు పదము అయిపోయినది, ప్రతి పల్లెటూర్లో కూడా పేజీలు అని ఉపయోగిస్తున్నారు, కనుక దానిని ఉపయోగించడములో తప్పు లేదు. యే మే మత: chavakiran


"కాగితము" is not appropriate here. puta is the right Telugu word but పేజీ is already widel used in Telugu. The choice is really between పేజీ and puta - I felt పేజీ had a better ring to it than puta in a lot of system messages - so we went with it. (Vnagarjuna)


Main Page ని తెలుగులో ముఖపుట అంటే బాగుంటుందేమో కదా?(వెంకట రమణ)


This is a very good suggestion, we went through some hoops before we settled on this. The Hindi wiki uses the word "muKy prusht" for the main page. The idea is not that we have to literally translate what is written in English - it is better most of the time if we choose words in Telugu that convey the meaning better. We felt that this page is more of a front/first page rather than the most important page in the Wiki. Hence the choice of "మొదటి పేజీ". Discussion is always welcome... (Vnagarjuna)
modaTi pEjee is good. But how about mukha patramu? (Chaduvari)

Create account is translated as akounTu srushTinchu. I think you can use khaataa teruvu.(Chaduvari)

Unicode: Telugu Section. Here can we use vibhaagamu in place of section? Saakha may be less appropriate. (Chaduvari)


See my comments for these in "anuvaadaala gurinchi (About translations)" section - --వైఙాసత్య 20:32, 30 జూలై 2005 (UTC)

"రాయుట" బదలు "వ్రాయుట"

బహుశా ఇటీవల సంవత్సరముల్లో ఆ మొదటవ పదమును మనుష్యులు ఉపయోగించుచున్నారు కాబోలు. కాని, నేను తెలుగు నేర్చుకొనుచున్నప్పుడు ఆ రెండవ పదము మాత్రమే ఒప్పు అని చెప్పితిరి, మా గురువు గారు. చేత, ఆ మొదటవ పదము తప్పు కద? మీ తలంపు ఏమిటి? --సూర్యం


Are you referring to some place where we used the first word? I prefer the second one, but I'm not pedantic about it. -- Vnagarjuna


Yes, I am referring to ప్రధమ స్కంధము. --సూర్యం


మనము ఇప్పుడు అక్కడక్కడా రెండు పదాలూ ఉపయోగిస్తున్నాము, అయినా నా వోటు మాత్రము వ్రాయుట కే, మనము రాసేటప్పుడు "వ్రాయుట" అని రాస్తూ, చదివేటప్పుడు మాత్రము "రాయుట" అని చదవడము ఇప్పుడు సాధారణంగా జరుగుతుంది. కనుక రాయుట, వ్రాయుట రెండూ "రాయ"వచ్చు వ్యాసరచయత ఇస్టం, ఆపై చదివే వాళ్ళ కష్టం


అయ్యో! ఇలా ప్రతి పదముతో చేస్తే మనా భాష ఆంగ్లం (ఇంగ్లిష్) లాగా తయారుఅవుతుంది. తెలుగు మరియు ఇతరు syllabic భాషల ఫలము ఇది: మాటలు ఎలా పలుకెదమో అలాగే వ్రాసెదము. కనుక తెలుగులో ఇలాంటి సమస్యలు ఉండవు: "bear" మరియు "bear". చేత , ఇలా ఒక్క పదమును రెండు తీరులుగా ఉపయోగించద్దు. bottom-line:"వ్రాయుట" అసలైన పదము మరియు "రాయుట" దానిపై దూషణ; వ్రాసినది సరిగ్ఘా పలుకెదము! ఇది మన భాద్యత. --సూర్యం


let us make telugu a bit liberal, whatever we talk let us write it and let us make more people write and read telugu :-) ---chavakiran


In terms of phonemes, this is already accomplished because తెలుగు is itself a syllabic language. That is, spoken sounds are encoded without ambiguity in written form and vice versa. However, in terms of vocabulary, it is best to stay away from slang and fully utilize our original vocabulary. This is an encyclopedia afterall! --సూర్యం


Kiran is the original author of that page - maybe he can go and fix it. - Vnagarjuna

చరిత --> చరిత్ర ?

మొదటి పేజీ లోని చరితం ని చరిత్ర అని మార్చవచ్చా?


The word is #caritaM# not #carita#. It is a delibarate choice - compare the meaning of the word history in the following two words - 'Indian History' and 'Image History'. There are two distinct meanings, the first one is captured by #caritra# and the second one is captured by #caritaM#. - vnagarjuna


IIIT Hyderabad LTRC గారి ఉచిత నిఘంటువులో ఇలా వ్రాసితిరి: "History, n. s. కథ, చరిత్ర, ఇతిహాసము, ఉపాఖ్యానము." Thus చరిత్ర (#caritra#) is indeed the correct word. --సూర్యం


I didn't intend to say #caritra# is wrong, only that #caritaM# is a better translation in this context. Prof. Vemuri Rao, who wrote an English-Telugu dictionary tells me that #caritaM# is not widely used in modern Telugu, but that doesn't mean we should not use it in the Wiki. As I mentioned in my earlier message, there is a distinct difference in the two contexts and we felt that #caritaM# captures the meaning better. If you feel strongly that it is wrong, then we should poll and see what others think too. - Vnagarjuna


Now I have to use only vraayuTa, instead of raayuTa, is that the decision. then will do it.


మీ నిర్నయము ప్రకారంగా కేవలం "వ్రాయుట"ను ఉపయోగించుము. ధంయవాదములు. --సూర్యం 23:13, 16 Dec 2004 (UTC)
We can use 'gatamu'for 'History' (Chaduvari)

యునికోడ్। తెలుగు సెక్షన్

I am working on GNU/Linux telugu localization. I could help in writing the "Unicode/Telugu" section on the right of the main page, if you let me know what is intended to be put in that section. -- Sunil Mohan


I don't envison that being there in the long run. But, the idea is to write an article about setting up a computer to read articles in Unicode Telugu. It should include font configuration details, where to get them as well as details of OS's supported. It should also be written in English for obvious reasons. There will be a link at the top of the front page to this article. A good starting point is the PDF file available at కావ్య నందనం[1]. But, remember that it is copyrighted content. Let me know if you can start on this. -- Vnagarjuna


I have updated the site notice which shows at the top of every page that can point tell folks how to setup Telugu. Can you edit the page that link points to? -- Arjun 04:33, 15 Dec 2004 (UTC)


I am writing that aritcle now and using Kannada and Hindi pages as starting point (and not other sources which could have copyright problems). -- Sunil Mohan

Talk Page Etiquette

Please take a look at Talk Page Etiquette. I'm also guilty of flouting the conventions... Arjun 04:37, 15 Dec 2004 (UTC)


Also, please put 2 new-lines between subsequent replies/posts so that the page is easier to read. --సూర్యం 23:27, 16 Dec 2004 (UTC)


or can we use http://groups-beta.google.com/group/teluguwiki/

for discussions, it is as easy as talk, and everybody will know

అనువాదాల గురించి

We need to start using Telugu words at all places. We are accustomed to a specific meaning for all the words. While using the same words in a different and new context like web, we may feel odd initially. Most importantly, Telugu being mother tongue, we FEEL it, while we just read or write English.

Consider this example.. 'Home' being used for first page of a web site and 'illu' being used for first page in Telugu. A link 'go to home page' can be translated as 'inTiki pada'. These may look odd initially. But let us start using them, we get used to it. Lat us translate all (nearly) the words into Telugu.

Naa kanTribushanlu at the top can be modified as naa chErpulu. naa ishTaalu / naa abhiruchulu may be better for My preferences. (Chaduvari)


Thanks Chaduvari, Very nice suggestions!! wikipedia needs people like you. You are right that we need to use Telugu as much as possible and also making it relevant in today's context. Yet we also need to keep in mind that we are making an encyclopedia which needs to have specific style and character to it.
 • I agree that mukha patramu makes a better word for an encyclopedia main page. But I cannot estimate what it takes to change this as it might have been used in may places. I would like to ask other member's opinions also regarding this.
 • I will right away change section -> vibhaagamu, naa kanTribushnlu-> naa ChErpulu.
 • I am not sure how appropriate is khaata teruvu <- create account or intiki vellu <- goto homepage for an encyclopedia though I did a similiar translation for Watch this page -> ఈ పేజీ మీద కన్నేసి ఉంచు. All these should be discussed widely.
 • I would appreciate if you can suggest some translations for preview, statistics, logout.
---వైఙాసత్య 20:32, 30 జూలై 2005 (UTC)


Thanks Satya. E Page meeda kannaesi vunchu is very good and appropriate. Let me try translating the three words..
 • Preview - 'sari chooDu' Statistics - 'gaNAnkAlu' logout - 'nishkramaNa' (baagaa grandhikamugaa undi) Not getting a word right now, but will get back later. I think, Satya, before making changes you may better take opinions of others too.
 • Community portal is translated as 'samudAya pOrTal'; can we have 'pandiri' for portal?
 • Watch and Unwatch - can we have 'gamaninchu' or 'chooDu' and 'gamanincha vaddu' or 'chooDa vaddu'? (Chaduvari)

Move is translated as 'kadiliMcu'. 'taraliMcu' may be a better option, I believe.(Chaduvari) 'Skin' was translated as 'carmamu' in the 'naa abhiruculu' page; 'toDugu' sounds better (Chaduvari)


Yes, you are right sirish good translations!! As you realise I already made some changes you suggested (gaNAnkAlu, Nishkramana, sari chooDu etc). --వైఙాసత్య 12:35, 3 August 2005 (UTC)
Yes, I saw them. Thanks, Satya, for the prompt action. తొడుగు కంటే రూపు (roopu) బాగుంటుందేమో !
 • రూపుకి నా వోటు.—వీవెన్ 15:24, 18 మార్చి 2006 (UTC)

Improvements to Main page

Hey gang, Super excited that we are reaching 1000 articles mark. Credit goes to Chaduvari, 207.46.50.70-75, and many other anonymous editors. I wish the founding fathers were here (Nagarjuna et.al)!!

I have been working on alternative mainpage. Check it out and let me know how we can improve it. Feel free to make any changes!!
--వైఙాసత్య 19:12, 9 August 2005 (UTC)

ఉపప్రమాణములు

This is a link on main page. Does anyone know what that means. So that we can add that article --వైఙాసత్య 14:18, 23 August 2005 (UTC)

Congratulations for becoming Rank 1 Wikipedia among Indian languages

Dear All,

I congratulate you all for gaining first position among all Indian-language wikipedias.
Harshal (From Marathi Wikipedia)

New mainpage

Hi folks, I made a few improvements to main page. Check it out and let me know how we can improve it. Here is the link to it.

 • Main page layout is simplified using templates
 • Added విశేష వ్యాసము, మీకు తెలుసా?, చరిత్రలో ఈ రోజు sections.
 • Ultimately we might have to reduce even మార్గదర్శిని. I think for now It's good enough until we build alternative navigational systems. (ex. Category based, Alphabet based etc)

--వైఙాసత్య 21:36, 14 సెప్టెంబర్ 2005 (UTC)

main page now looks better. Congrats vyja!
Thanks --వైఙాసత్య 01:50, 27 సెప్టెంబర్ 2005 (UTC)

A request

Pl. check out [2]. I had been working on it for sometime now - it had some 53 articles and after some searches, I increased it to 130+ articles. I think that you may be interested in telugu version of these articles if they are not already present; hence you may want to work on such articles in telugu wiki. Another request I have is to let me know of articles on telugu people on telugu wiki but unrepresented on english wiki (Better still, is there a total listing of articles?). I can create an article on english wiki by translating it and let you know. Pl. reply to me on [3]. I'm still struggling with my comp in setting up Telugu. --Gurubrahma 09:21, 16 అక్టోబర్ 2005 (UTC)

Hi Guru, Very nice idea. I saw the category in en and realised there could be more articles there about telugu people in english than they are in telugu. Anyways we can have such categorization here too. Since this is telugu wiki and will be coming up with more and more telugu people we did not categorize them as such. But you are right. one day Telugu wiki will have an article about an democratic senator from minnesota to zulu leader in south africa. So I guess thats ok to have a telugu people category here. --వైఙాసత్య 17:36, 16 అక్టోబర్ 2005 (UTC)
this what we got up here వర్గం:సుప్రసిద్ధ ఆంధ్రులు though not equivalent to telugupeople but the closest --వైఙాసత్య 18:09, 16 అక్టోబర్ 2005 (UTC)

thanq for the change

వర్గాలతో విహరణ

స్వతంత్ర విజ్ఞానసర్వస్వమైన తెలుగు వికిపీడియాకు స్వాగతము.

తెలుగు వికిపీడియా 2003 లో ప్రారంభమైనది, ప్రస్తుతము 71,025 వ్యాసములు ఉన్నవి.


ఇలాంటి విధానము ఎలా ఉంటుందో మీ సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వగలరు --వైఙాసత్య 16:40, 4 జనవరి 2006 (UTC)

మీ ఆలోచన చాలా బాగుందండి, నాది చిన్న సూచన, పైన ఉన్న వాక్యాలలో "ఉచితము" మరియు "ఎవరయినా మార్పులు చేరుపులు చేయగలిగే" లాంటి పదాలు కూడా చేర్చండి. ఉచితమునుండి వికిపిడియా విరాళముల పేజీకి లికు పెట్టాలి, రెండో దాని నుండి మార్గదర్శకాలు ఉండే పేజీకి లింకు ఉంటే బాగుంటుంది. en:Wikipedia:WikiProject_Usability/Main_Page/Draftలో వాళ్ళు వర్గాలను కూడా అక్షర క్రమములో విభజించి మొదటి పేజీ నుండే లింకులు ఇవ్వబోతున్నారు, తెలుగులో కూడా అలా చేస్తే బాగుంటుంది. --మాకినేని ప్రదీపు(చర్చ, రచనలు) 03:43, 5 జనవరి 2006 (UTC)

మొదటి పేజీ మార్పులు

మొదటి పేజీ లో మార్గదర్శిని ని కుదించి స్వాగతము మరియు వార్తలలో.. అన్న శీర్షికలను ప్రవేశపెడదామనుకుంటున్నాను.. మీ అభిప్రాయములు మరియు సలహాలు తెలియచేయగలరు. --వైఙాసత్య 15:44, 14 మార్చి 2006 (UTC)

మంచిది. నేనూ ఈ విషయమై పోస్ట చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఇవీ నా ఆలోచనలు:
 1. "ఎవరైనా కూర్చదగిన" (any one can edit) అన్నదాన్ని highlight చెయ్యాలి.
 2. మార్గదర్శిని: 10 ఎక్కువకాని లింకులతో.
 3. "వార్తలలో" ఉండాలంటే, అది ఎల్లప్పుడూ తాజా సమాచారంతో ఉండేవిధంగా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. (లేకపోతే వికిపీడియాపై సందర్శకులకు తేలిక అభిప్రాయం కలుగుతుంది.)
ఇంగ్లీష్ వికీపీడియా ప్రతిపాదిత మొదటి పేజి నాకు నచ్చింది (కాని ప్రతి హెడ్డింగ్ కి బోర్డర్స లేకుండా అయితేనే). అక్కడి చర్చనుండి మనం కొన్ని సూచనలు గ్రహించవచ్చు. —వీవెన్ 12:24, 15 మార్చి 2006 (UTC)

మొదటి పేజిలో ప్రధాన విభాగం, నా దృక్కోణంలో. —వీవెన్ 19:24, 16 మార్చి 2006 (UTC)

తాజా వార్తల కోసం ఇప్పుడు చాలా మంది RSS ఫీడ్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ UniCode Telugu లో వాటిని అందించే సైటలు ఉండాలి.

వీవెన్ గారు, మీరు రూపొందించిన మొదటి పేజీ శీర్షిక బాగుంది. అయితే స్వేఛ్ఛా విజ్ఞాన సర్వస్వమును స్వేఛ్ఛాయుత విజ్ఞాన సర్వస్వము అని మార్చితే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను --వైఙాసత్య 20:49, 16 మార్చి 2006 (UTC)
కొంచెము జగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే..ఆంగ్ల వికిపీడియాలోని మొదటి పేజీ హెడ్డింగ్ ను యధాతధముగా మనము తీసుకోలేమేమొ. ఎందుకంటే మన వర్గాలు ఇంకా పటిష్టముగా లేవు. పందిరులు (పోర్టల్లు) అసలే లేవు. కాబట్టి మనము ఇంక కొన్ని రోజులు కుదించిna మార్గదర్శిని అట్టే పెడితే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది. కుదించిన మార్గదర్శిని ఇలా ఉండొచ్చు. మన కొత్త సభ్యులకు స్వాగతము పలుకుతూ.. ఒక పెట్టె ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను --వైఙాసత్య 15:48, 25 మార్చి 2006 (UTC)