చర్చ:శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం, అప్పలాయగుంట

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

"అప్పలాయ గుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం" కూర్పుల చరితం[మార్చు]

"అప్పలాయ గుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం" లోని వ్యాస విషయమంతా ఈ వ్యాసం లో యిదివరకు ఉన్నందున విలీనం చేసితిని.----కె.వెంకటరమణ (చర్చ) 16:13, 17 జనవరి 2014 (UTC)


 1. (ప్రస్తు • గత) 16:09, 17 జనవరి 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (294 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (3 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 2. (ప్రస్తు • గత) 16:08, 17 జనవరి 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (166 బైట్లు) (-5,612)‎ . . (ఈ వ్యాసం లోని విషయమంతా శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం, అప్పలాయగుంట లో ఉన్నది- దారిమార్పు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 3. (ప్రస్తు • గత) 06:29, 7 అక్టోబర్ 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,778 బైట్లు) (+101)‎ . . (అప్పలాయగుంట వేంకటేశ్వరాలయం లో విలీనం ప్రతిపాదన) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 4. (ప్రస్తు • గత) 15:07, 6 అక్టోబర్ 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,677 బైట్లు) (+868)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 5. (ప్రస్తు • గత) 15:06, 6 అక్టోబర్ 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,809 బైట్లు) (+4,809)‎ . . (కొత్త పేజీ: ==అప్పలాయగుంట ... ప్రసన్న వేంకటేశ్వరాలయం, చిత్తూరు జిల్లా.== ద...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)


"అప్పలాయగుంట" కూర్పుల చరితం[మార్చు]

"అప్పలాయగుంట" వ్యాసం లోని విషయమంతా ఈ వ్యాసంలో యదాతథంగా ఉన్నందూన విలీనం చేసితిని.----కె.వెంకటరమణ (చర్చ) 16:13, 17 జనవరి 2014 (UTC)


 1. (ప్రస్తు • గత) 16:11, 17 జనవరి 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (294 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 2. (ప్రస్తు • గత) 16:11, 17 జనవరి 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (166 బైట్లు) (-4,539)‎ . . (శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం, అప్పలాయగుంట లో విలీనం చేసితిని.) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 3. (ప్రస్తు • గత) 14:09, 11 డిసెంబర్ 2013‎ Veera.sj (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (4,705 బైట్లు) (+101)‎ . . (వర్గం:రాయలసీమ లోని పుణ్యక్షేత్రాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 4. (ప్రస్తు • గత) 14:09, 11 డిసెంబర్ 2013‎ Veera.sj (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (4,604 బైట్లు) (+111)‎ . . (వర్గం:చిత్తూరు జిల్లా పుణ్యక్షేత్రాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 5. (ప్రస్తు • గత) 06:36, 7 అక్టోబర్ 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,493 బైట్లు) (+101)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 6. (ప్రస్తు • గత) 02:53, 7 అక్టోబర్ 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,392 బైట్లు) (+570)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 7. (ప్రస్తు • గత) 02:53, 7 అక్టోబర్ 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,822 బైట్లు) (+488)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 8. (ప్రస్తు • గత) 02:51, 7 అక్టోబర్ 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,334 బైట్లు) (+8)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 9. (ప్రస్తు • గత) 02:51, 7 అక్టోబర్ 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,326 బైట్లు) (+674)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 10. (ప్రస్తు • గత) 02:51, 7 అక్టోబర్ 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,652 బైట్లు) (+832)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 11. (ప్రస్తు • గత) 02:50, 7 అక్టోబర్ 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,820 బైట్లు) (+1,176)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 12. (ప్రస్తు • గత) 02:50, 7 అక్టోబర్ 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (644 బైట్లు) (+644)‎ . . (కొత్త పేజీ: అత్యంత ప్రాముఖ్యత వహించిన తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరాలయానికి చు...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)