చర్మవ్యాధులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

L00-L99 - చర్మము, లోపలిచర్మము(subcutaneous tissue)లకు కలిగే వ్యాధులు[మార్చు]

=== (L00-L08) చర్మము, లోపలిచర్మము(subcutaneous tissue)లకు కలిగే సమస్యలు ===madhu

(L10-L14) Bullous disorders[మార్చు]

  • (L14) Bullous disorders in diseases classified elsewhere

(L20-L30) Dermatitis and eczema[మార్చు]

(L40-L45) Papulosquamous disorders[మార్చు]

(L50-L54) Urticaria and erythema[మార్చు]

telgug

(L55-L59) Radiation-related disorders of the skin and subcutaneous tissue[మార్చు]

(L60-L75) Disorders of skin appendages[మార్చు]

(L80-L99) Other disorders of the skin and subcutaneous tissue[మార్చు]

See also[మార్చు]

మూస:Diseases of the skin and subcutaneous tissue