చాటుపద్యమణిమంజరి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చాటుపద్యమణిమంజరి వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి (1888 - 1950) సంకలనం చేసిన చాటు పద్యాల పుస్తకం. ఈ రెండవ భాగము 1952 సంవత్సరంలో ముద్రించబడినది.

మరుగునపడివున్న అపురూపమైన చాటుపద్యాలను సేకరించి వాటి వెనుకనున్న చారిత్రిక విశేషాలను ఈ గ్రంథంగా అచ్చువేశారు వేటూరి. 1914లోనే తొలిభాగాన్ని ప్రచురించగా వెంటనే ప్రతులన్నీ అమ్ముడుపోయాయి. ఆపైన మొదటిభాగం మరొక ముద్రణ పొందింది. అదే క్రమంలో వేరే పద్యాలను సేకరించి రెండవభాగంగా ప్రచురించిన వేటూరి ఆ ప్రతులూ చెల్లిపోగా ఈ మరికొన్ని కొత్త పద్యాలను చేర్చి ఈ గ్రంథం ప్రచురించారు. ఇది రెండవ భాగానికి మూడవ ముద్రణ.

విషయసూచిక[మార్చు]

ద్వితీయ భాగము[మార్చు]

 • దేవతాస్తుతి స్తబకము
 • పిళ్లారప్ప
 • ఇతర దేవతలు
 • కృష్ణ నవరత్నములు
 • అష్టదిక్పాలకులు
 • మరిడీ దేవత
 • వటమూలమందిరా
 • రామా ! ఆర్తరక్షామణీ !
 • అంబికా !
 • కార్తవీర్యార్జునా !
 • బ్రహ్మబిల పంచరత్నములు
 • షట్చక్రనిర్ణయము
 • యోగపంచరత్నాలు
 • రామ నవరత్నములు
 • దస సీసములు
 • కంచి వరదరాజస్వామి
 • కావేటిరంగడు
 • "కలగంటి నంతట మేలుకొంటి"
 • ఆర్తజనరక్షణోపాయ ! ఆంజనేయ !
 • ధరణి
 • నయనరగడ
 • శివమంత్ర వర్ణనము (నమశ్శివాయ రగడ)
 • రంగనాథుని శివకవిత్వము
 • కవిప్రశాంసా స్తబకము

మూలాలు[మార్చు]