చిక్కం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిక్కం గతంలో పల్లే వాసులు ముఖ్యంగా గొర్రెల కాపరులు తమ జీవాలను మేత కొరకు అడవికి తోలు కెళ్లే టప్పుడు తమ మధ్యాహ్న బోజనానికి ఒక ముద్ద సంగటి, చింత కాయ వూరి బిండి ఒక గుడ్డలో మూట గా కట్టి దాన్ని చిక్కంలో పెట్టి బుజానికి తగిలించు కొని వెళ తారు. ఇది ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లాలో, పరిసర ప్రాంతాల ప్రాంతాలలో ఒకప్పుడు వాడుకలో వుండేది. చిక్కం సన్నని దారాలతో అల్లిన ఒక చిన్న సంచి లాంటి సాధనము.

తీగలు లోనగువానితో అల్లి పసులమూతికి దగిలించెడు బుట్ట / . దారముతో అల్లిన సంచి. / మొలలో దోపుకునే డబ్బు సంచి

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=చిక్కం&oldid=2127426" నుండి వెలికితీశారు