చిన్న కథలు (విశ్వనాథ సత్యనారాయణ)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎన్నో చిన్న కథలు రచనలు చేసారు అందులో కొన్నిటిని ఇక్కడ ఉంచటం జరుగుతుంది.

చిన్న కధలు[మార్చు]

  • ఉరి
ఇక్కడ ఉరి[1] చిన్న కధ యొక్క విశ్లేషణ ఉంచబడుతుంది. ఈ చిన్న కధను ఇక్కడ[2] నుంచి దిగుమతి చేసుకోవచ్చు.
  • ఏంచెయ్యాలి?
  • కపర్ది
  • జీవుడి యిష్టము (కధానిక)మూలాలు, వనరులు[మార్చు]