చెవుల పిల్లి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చెవుల పిల్లులు
Feldhase.jpg
European Hare (Lepus europaeus)
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Lepus

Linnaeus, 1758
Type species
Lepus timidus
Linnaeus, 1758
జాతులు

See text

చెవుల పిల్లి (ఆంగ్లం Hare) కుందేలు వలె కనిపించే క్షీరదాలు.