జంతువులు వాటి పరుగు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జంతువులు ఒక గంటలో పరిగెత్తగల దూరం.

చిరుతపులి 120 కిలోమీటర్లు

సింహం 80 కిలోమీటర్లు

కుందేలు (అడవి) 72 కిలోమీటర్లు

జీబ్రా 64 కిలోమీటర్లు

పందెం గుర్రం 69.2 కిలోమీటర్లు

కుందేలు 56 కిలోమీటర్లు

జిరాఫీ 51 కిలోమీటర్లు

ఎలుగు (గ్రీజ్లీ) 48 కిలోమీటర్లు

కంగారు 40 నుండి 50 కిలోమీటర్లు

వేటకుక్క 66.72 కిలోమీటర్లు


ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

పరుగు (రన్)

వేగం