జీర్ణవ్యవస్థకు చెందిన వ్యాధులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

K00-K93 - జీర్ణ వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధులు[మార్చు]

(K00-K14) గొంతు, లాలాజల గ్రంధులు, దవడలకు సంబంధించిన వ్యాధులు[మార్చు]

క్షయం

దంతక్షయం

(K20-K31) అన్నవాహిక, జీర్ణాశయము, ఆంత్రమూలము యొక్క వ్యాధులు[మార్చు]

(K35-K38) ఉండుకమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు[మార్చు]

(K40-K46) Hernia[మార్చు]

(K50-K52) Noninfective enteritis and colitis[మార్చు]

=== (K55-K63) ప్రేవులకు సంబంధించిన ఇతర వ్యాధులు ===madhu

(K65-K67) Diseases of peritoneum[మార్చు]

(K70-K77) కాలేయ వ్యాధులు[మార్చు]

(K80-K87) Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas[మార్చు]

=== (K90-K93) ఇతర జీర్ణవ్యవస్థకు సంబంధించిన వ్యాధులు ===madhu

See also[మార్చు]

మూస:Oral pathology మూస:Gastroenterology