జీవకణాలు జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

This is a list of articles that describe particular biomolecules or types of biomolecules.

A[మార్చు]

For substances with an A- or α- prefix such as α-amylase, please see the parent page (in this case Amylase).

B[మార్చు]

C[మార్చు]

D[మార్చు]

E[మార్చు]

F[మార్చు]

G[మార్చు]

H[మార్చు]

I[మార్చు]

J[మార్చు]

K[మార్చు]

L[మార్చు]

For substances with an l- or L- prefix such as L-alanine or DL-alanine, please see the parent page (in this case alanine).

M[మార్చు]

N[మార్చు]

O[మార్చు]

P[మార్చు]

Q[మార్చు]

R[మార్చు]

S[మార్చు]

T[మార్చు]

U[మార్చు]

V[మార్చు]

W[మార్చు]

X[మార్చు]

Y[మార్చు]

Z[మార్చు]

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

  • రసాయన సమ్మేళనం
  • సేంద్రీయ సమ్మేళనం
  • జీవరసాయన శాస్త్రము
ఇలాంటి జాబితాలు
  • సమ్మేళనాల జాబితా
  • కర్బన సమ్మేళనాల జాబితా
  • ప్రోటీన్ల జాబితా