జీవితకాలం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జంతువులు వాటి జీవితకాలం

వెన్నెముక లేనివి

[మార్చు]
 • ఈగ 220 నుండి 360రోజులు
 • కీచురాయి - 17 నుండి 20 సంవత్సరాలు
 • తూనీగ - 2 నుండి 3 సంవత్సరాలు
 • ఫ్లాజెల్లేటులు - కొన్ని గంటల నుంచి ఒక రోజు వరకు
 • రాక్షస ఆల్చిప్ప - 80 నుండి 100 సంవత్సరాలు
 • వాటర్ ప్లూక్ - 25 సంవత్సరాలు
 • వానపాము - 10 సంవత్సరాలు
 • సాలీడు - 28 సంవత్సరాలు

వెన్నముక కలవి

[మార్చు]
 • అడవిపిల్లి - 15 సంవత్సరాలు
 • ఆవు - 25 సంవత్సరాలు
 • ఆస్ట్రిచ్ ఉష్ట్రపక్షి - 40 నుండి 72 సంవత్సరాలు
 • ఈల్ - 55 సంవత్సరాలు
 • ఉడుత - 10 సంవత్సరాలు
 • ఎలుగుబంటి - 40 నుండి 50 సంవత్సరాలు
 • ఏనుగు - 80 నుండి 100 సంవత్సరాలు
 • ఒంటె - 30 సంవత్సరాలు
 • కప్ప - 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు
 • కస్తూరి మృగం - 10 నుండి 15 సంవత్సరాలు
 • కాకి - 70 సంవత్సరాలు
 • కాట్ ఫిష్ - 60 సంవత్సరాలు
 • కానరీ పక్షి - 20 నుండి 50 సంవత్సరాలు
 • కార్ప్ చేపలు - 100 సంవత్సరాలు
 • కుందేలు - 10 సంవత్సరాలు
 • కుక్క - 12 నుండి 15 సంవత్సరాలు
 • గాడిద - 50 సంవత్సరాలు
 • గుంటనక్క - 15 సంవత్సరాలు
 • గుడ్లగూబ - 68 సంవత్సరాలు
 • గుర్రం - 30 సంవత్సరాలు
 • గోల్డ్ ఫిష్ - 30 సంవత్సరాలు
 • చిట్టెలుక - 2 నుండి 3 సంవత్సరాలు
 • చిలుక - 140 సంవత్సరాలు
 • డాగ్ ఫిష్ - 70 నుండి 267 సంవత్సరాలు
 • తిమింగలం - 50 నుండి 100 సంవత్సరాలు
 • తోడేలు -15 సంవత్సరాలు
 • నల్ల త్రాచు - 100 సంవత్సరాలు
 • పంది - 20 సంవత్సరాలు
 • పాము - 10 నుండి 30 సంవత్సరాలు
 • పిల్లి - 12 నుండి 15 సంవత్సరాలు
 • పులి - 40 నుండి 50 సంవత్సరాలు
 • బల్లి - 10 సంవత్సరాలు
 • బీవర్ - 30 సంవత్సరాలు
 • బుల్ ఫ్రాగ్ - 16 సంవత్సరాలు
 • మడ్ స్కిప్పర్ చేప - 1 సంవత్సరం
 • రాక్షస తాబేలు - 200 నుండి 300 సంవత్సరాలు
 • సింహం - 30 సంవత్సరాలు
 • సికా జింక - 20 సంవత్సరాలు
 • స్కంక్ - 7 నుండి 8 సంవత్సరాలు
 • స్టర్జియాన్ చేపలు -100 సంవత్సరాలు
 • హిప్పోపోటామస్ -(నీటిగుర్రం) - 40 నుండి 50 సంవత్సరాలు

మూలాలు

[మార్చు]

వెలుపలి లంకెలు

[మార్చు]