జోన్ ప్లేట్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒక జోన్ ప్లేట్ సమాన వ్యాసార్థ రింగ్స్ సమితిని కలిగి ఉంటుంది, వీటినే ఫ్రెస్నేల్ జోన్లంటారు, వీటి మద్య ప్రత్యామ్నాయంగా అపారదర్శక, ట్రాంస్పెరెంట్ జొన్లను కలిగి ఉంటాయి.